Welkom bij groep 6

Nieuws uit Groep 6

  • Hannie Coppelmans

    Leerkracht groep 6

  • Sanne Huijben

    Leerkracht groep 5 en 6

Nieuwsbrief groep 6 september 2018

Start schooljaar 2018 - 2019

Het nieuwe schooljaar is inmiddels al zo’n twee weken oud en heel veel zaken voelen al een beetje vertrouwd, maar toch is het voor iedereen weer een beetje wennen. Zowel voor de juffen als voor de kinderen.
We hopen dit jaar, samen met jullie, ouders, veel te kunnen betekenen voor de ontwikkeling van jullie kinderen! We maken er samen weer een goed jaar van! 

 

Project groepsvorming

De afgelopen jaren zijn we steeds gestart met het project groepsvorming in het kader van burgerschap. Ook dit jaar werken we gedurende enkele weken aan het thema: “Groepsvorming, samen leren, hoe doe je dat?” In groep 6 richten we ons vooral op respect, afspraken en samenwerken.
De volgende leefregels komen aan bod:
- Wij leren om te gaan met verschillen.
- Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in de groep.
- Wij gaan steeds meer samenwerken en we helpen elkaar.
- Wij leren respectvol om te gaan met anderen.
- Wij leren communiceren op een positieve manier.
- In de groep mag niemand buiten de boot vallen.

 

In het kader van dit project krijgen de kinderen ook dramalessen, gegeven door een gastdocent, op 4 opeenvolgende maandagen in september. En op woensdag nemen ze gedurende 3 weken deel aan capoeira lessen (12 sept., 19 sept. en 26 sept.). Capoeira is een spel, het is geen pure sport. Het gaat niet slechts om bewegen maar ook om muziek. Het is een combinatie van muziek maken, naar muziek luisteren en bewegen en reageren op die muziek.

Taal en spelling

In iedere nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van wat de inhoud is van de thema’s van onze methode Taal Actief.

 

Taal:

Spelling:

Rekenen

In groep 6 komen tijdens de rekenlessen de volgende leerlijnen aan bod:
- Getalbegrip (uitgebreid tot 100.000)
- Hoofdrekenen
- Cijferen (cijferend optellen, aftrekken en vermenigvuldigen)
- Breuken
- Kommagetallen
- Meten en meetkunde
Het is heel belangrijk dat de kinderen de sommen t/m 20 (zowel optellen als aftrekken) en de (deel)tafels t/m 10 geautomatiseerd hebben. Dit is een voorwaarde om met de stof in groep 6 vooruit te kunnen. Wij zijn daar in de groep nog volop mee bezig, maar het zou fijn zijn als u daar thuis ook aandacht aan besteedt.

Huiswerk

Zoals u wellicht weet, krijgen de kinderen in groep 6 bijna iedere week leerhuiswerk mee m.b.t. tot de wereldoriënterende vakken: geschiedenis (Brandaan), natuur & techniek (Naut), aardrijkskunde en topografie (Geobas). We geven het huiswerk altijd een week voor de toets mee, zodat uw kind ruim de tijd heeft om zich voor te bereiden. Zeker in het begin zal enige begeleiding van thuis hard nodig zijn. Wij hopen op uw medewerking.

Jarigen

We hebben al verschillende verjaardagen in de klas gevierd.
Lynn, Lisa, Anna en Steven nogmaals gefeliciteerd! Komende weken worden Luc en Luca ook een jaartje ouder. Alvast gefeliciteerd! 

Wist u dat...........

Wist u dat …

  • we a.s. woensdag 5 september een studiedag hebben ?
  • er op dinsdag 18 september van 18.00 u. tot 19.30 u. een informatiemarkt is op school? U bent van harte welkom en uw kind zal u wegwijs maken binnen onze groep.
  • we op dinsdag 25 sept. op schoolreis gaan naar Toverland ?
  • u altijd welkom bent om na school even binnen te lopen om werk van uw kind te bekijken, even bij te praten of een afspraak te maken voor een evt. gesprek. U kunt ons natuurlijk ook via de mail of de telefoon benaderen.