Waar staan we voor ?

De Berckacker is:

 • een school die midden in de samenleving staat;
 • een veilige school;
 • een zorgzame school;
 • een waardegeoriënteerde school;
 • een school die leerlingen scherp in beeld houdt;
 • een professionele organisatie;
 • een school met deskundige en gemotiveerde leerkrachten.

De Berckacker biedt:

 • goed onderwijs;
 • online inzage in de schoolgegevens van uw kind;
 • regelmatig de gelegenheid om onder schooltijd mee te kijken in de klas;
 • een leerrijke en veilige omgeving;
 • open en eerlijke communicatie.

De Berckacker onderscheidt zich door:

 • aandacht voor waardeoriëntatie;
 • maatschappelijke betrokkenheid, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een sponsortocht en een schoolbreed project ‘democratie’;
 • professionele, enthousiaste en betrokken leerkrachten met veel ervaring;
 • goede leerresultaten;
 • een goede relatie met ouders.