Een positieve en ambitieuze school waar leerlingen zich ontwikkelen tot wijze en betrokken jongeren!

Leerlingen die na groep 8 De Berckacker verlaten zijn wijs en betrokken. Zij weten wie ze zijn, beseffen wat er in de maatschappij speelt en welke rol ze daarin hebben. Kortom: zij beheersen vaardigheden die ze nodig hebben om positief aan de samenleving deel te nemen.

We bieden een veilige, stimulerende leeromgeving. De sfeer binnen onze school is prettig. Buiten ook, De Berckacker staat in het groen midden in de wijk. Vanuit deze basis werken we met drie thema’s.

Wereld om je heen

Wie ben ik? Wat is mijn talent in de wereld? Wat vind ik ergens van? Op onze school leren kinderen om onderdeel te zijn van de maatschappij en ontdekken daarbij hun eigen identiteit. We oefenen met vaardigheden zoals gesprekken voeren, debatteren en argumenteren. Maar ook maken onze leerlingen kennis met diversiteit in de samenleving. Met een open blik kijken we naar alles wat er is. Iedereen mag er zijn, iedereen hoort erbij. Daarbij volgen we de actualiteiten en gaan daarover in gesprek.

Kwaliteit en talent

Goed onderwijs is geen vanzelfsprekendheid, maar een constante ontwikkeling. Om als school in de Brainportregio de onderwijskwaliteit te waarborgen, verrijken we ons aanbod continu. We dagen onze leerlingen uit hun talenten maximaal te benutten en zorgen ervoor dat ieder kind tot zijn of haar recht komt. Leerlingen die toe zijn aan meer uitdaging, bieden we verrijkende leerstof. Dat zie je ook terug in de goede resultaten; we halen eruit wat erin zit. We werken steeds meer met brede projecten waar onze leerlingen samenwerken aan hetzelfde doel, maar ieder met een eigen rol en op een eigen niveau. Iedereen is even belangrijk en kan zo ontdekken waar het eigen talent zit.

Eigenaarschap

Steeds meer laten we kinderen eigenaar worden van hun eigen leerproces. Zo praten we ook met het kind over de voortgang en het welzijn, in plaats van alleen met de ouders. Dit maakt onze leerlingen bewust van wie ze zijn, wat ze nodig hebben om te ontwikkelen en hun eigen rol daarin. Ook ontwikkelen we hiermee de vaardigheid zelfreflectie. Eigenaarschap breiden we de komende jaren steeds verder uit, bijvoorbeeld door kinderen zelf hun portfolio te laten samenstellen.