De Berckacker heeft met ingang van schooljaar 2022 - 2023  8 groepen.

De leeromgeving

De Berckacker is op de Norenberg gevestigd in een sfeervol gebouw uit begin jaren tachtig, met een ruime aula. Op het einde van schooljaar 2021-2022 zijn we voorzien van nieuwe vloeren in de lokalen en in de aula. Tevens is er verbouwd in de aula waardoor het geheel een frisse en moderne uitstraling heeft gekregen. De school is omgeven door drie speelplaatsen en grenst aan een flinke groenstrook met grasveld en speeltuin. Wanneer de weersomstandigheden dit toelaten wordt door de school ook van deze faciliteiten gebruik gemaakt. De speelplaats wordt bij de start van schooljaar 2023-2024 vernieuwd. Hierbij is gekozen voor een meer ‘groene’ speelomgeving.

Het gebouw zelf is een speels ingedeelde laagbouw. Het gebruik van digiborden in alle groepen, maakt de leefomgeving tot een fijne en inspirerende leeromgeving. Zowel in de groepen als in de gemeenschappelijke ruimten, zijn computers aanwezig. Dit biedt leerkrachten de mogelijkheid om voor kinderen gericht programma’s aan te bieden en hun ontwikkeling te volgen.

De Groepen

De Berckacker heeft met ingang van schooljaar 2023-2024 8 groepen, die gehuisvest zijn aan de Norenberg 23 in Heikant West. Het gemiddelde aantal leerlingen per groep is 23.7.

Op De Berckacker werken we in schooljaar 2023-2024 vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling.

Een vierjarig kind komt op De Berckacker in een heterogene kleutergroep. In deze groep zitten vier-, vijf- en zesjarige leerlingen. Kleuters maken ontwikkelingssprongen op verschillende gebieden. Die sprongen komen voor iedere kleuter op een eigen moment. Daarom bieden we de kinderen volop ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Om deze reden zien wij de kleuterperiode als een periode van ononderbroken ontwikkeling. Aan het einde van elk schooljaar wordt bekeken welke leerlingen de overstap gaan maken naar groep 3. De kinderen die daar nog niet aan toe zijn, blijven in de kleutergroep.