Waar staan we voor?

De Berckacker is een school waar kinderen graag naar toe komen.

Onze leerkrachten kijken goed naar kinderen, signaleren snel en zijn in staat op een juiste wijze af te stemmen op datgene wat een kind verder kan brengen in ontwikkeling. De leerresultaten van de leerlingen van De Berckacker zijn prima op orde; wij rusten kinderen op goede wijze toe op de benodigde kennisgebieden.

Het team van De Berckacker voelt een grote gezamenlijke verantwoordelijkheid om dingen samen op te lossen en er samen de schouders onder te zetten.

Diversiteit

Op De Berckacker hebben we te maken met diversiteit: verschillende volwassenen, grote aantallen leerlingen, verschillende achtergronden, diverse leerstijlen van kinderen en volwassenen. Op deze manier komt uw kind in aanraking met een afspiegeling van de maatschappij. Wij zijn van mening dat dit ten goede komt aan uw kind.

Door aandacht te geven aan identiteitsontwikkeling en waardeoriëntatie willen we als school bijdragen aan de opvoeding van kinderen tot verantwoordelijke mensen. Het “Leerplan Waardeoriëntatie” is hierbij leidend. De Berckacker werkt op het niveau van leerlingen, leerkrachten en ouders met de volgende drie waarden: verantwoordelijkheid, nieuwsgierigheid en omgaan met verschillen.