Welkom op onze school!

Vier jaar oud: ontdekken nieuwe wereld.

Vier jaar oud en op de drempel van een nieuwe fase. Bij het betreden van de basisschool gaat er letterlijk een nieuwe wereld open voor uw kind en u (als ouder). Waar de eerste jaren nog bestonden uit gezin, kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, begint nu een nieuwe periode. Wij, als team van De Berckacker, vinden dat de kennismaking met nieuwe klasgenootjes, leerkrachten en de wereld die “basisschool” heet, een zorgvuldige begeleiding van onze kant vraagt. Wij zien het dan ook als onze pedagogische opdracht kinderen vertrouwd te maken met de ingewikkelde wereld om hen heen.

Meer informatie?

Als u overweegt uw kind op De Berckacker aan te melden, zijn er verschillende manieren om aan meer informatie te komen. U kunt een informatiepakket op school ophalen of u kunt bellen om dit toegestuurd te krijgen. Dit pakket bestaat uit een schoolgids en een jaarkalender met praktische informatie. Deze informatie vindt u ook op onze website.

Ook kunt u een informatief gesprek aanvragen met één van de leden van het Management Team. In dit gesprek vertellen wij u waar De Berckacker voor staat en geven u een rondleiding door het gebouw. Er is volop gelegenheid tot het stellen van vragen. We organiseren diverse open dagen.

Het aanmelden van leerlingen is het gehele jaar door mogelijk.

Voor inschrijving wordt gebruik gemaakt van inschrijfformulieren, waarop alle gegevens van het kind ingevuld worden. De ouders/verzorgers ondertekenen de inschrijving en krijgen een schriftelijke bevestiging van inschrijving.