Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden via de  Parro groepsapp tussen 08.00 uur en 08.30 uur.