Wat doen wij?

Vergaderingen

De Schoolraad vergadert regelmatig in het bijzijn van het Management Team.  De schoolraad functioneert als gesprekspartner en klankbord van het Management Team en het team. Vaak worden in de vergaderingen met de Schoolraad actuele zaken besproken, ook al vaak in een vroeg stadium.Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen wordt de gelegenheid geboden deze vergaderingen bij te wonen. De vergaderingen vinden plaats in de personeelskamer van het hoofdgebouw, Norenberg 23 en beginnen om 20.00 uur. U bent van harte welkom!

De vergaderdata en de agenda van de Schoolraadvergaderingen worden in de nieuwsbrief vermeld.

Dit zijn wij!

  • Barbara Rehorst ( voorzitter)
  • Astrid van den Bisen ( secretariaat)
  • Marije van den Berg ( penningmeester)
  • Judith van Limpt
  • Jolanda Duizers
  • Karin van den Reek
  • Antoinette Simons  (MR lid ,leerkracht)
  • Laura van der Wiel  (MR lid, leerkracht)

Verslagen vergaderingen schooljaar 2019-2020

Voorgaande edities