De schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is. In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders en het personeel. Alle leden voelen zich betrokken bij de school, de leraren en de kinderen van de Berckacker en dragen daarom graag een steentje bij aan de ontwikkeling van de school.

Zo’n 5 keer per jaar vergadert de schoolraad met elkaar en het MT (Lineke Wijman, Julia Herijgers) van de school. De schoolraad informeert, adviseert en geeft indien gewenst instemming. Onderwerpen die zoal aan bod komen zijn: ouderbetrokkenheid, gezonde school, inhoud van de schoolgids, informatiemarkt, schoolplan/jaarplan. Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom geven de directeur en locatieleider bij elke vergadering een stand van zaken. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school.

De samenstelling van de schoolraad ziet er als volgt uit:

voorzitter: Barbara Rehorst-van der Linden

secretaris: Astrid van den Bisen

penningmeester: Marije van den Berg

Verdere geleding ouders:

Jolanda Duizers, Judith van Limpt, Karin Josiassen, Vincent Hoftijzer

Geleding vanuit leraren:

Laura van de Wiel, Denise van Erp

Wil je meer informatie over de schoolraad, of wil jij ook vanuit je rol als ouder je steentje bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de Berckacker? Neem dan gerust contact op met Barbara via b.rehorst@mr.veldvest.nl

VERSLAGEN VERGADERINGEN SCHOOLJAAR 2022 - 2023

Voorgaande edities