De schoolraad is een inspraakorgaan dat in principe in elke school verplicht is. In de schoolraad zitten vertegenwoordigers van ouders en van het personeel. Alle leden voelen zich betrokken bij de school, de leraren en de kinderen van de Berckacker en dragen daarom graag een steentje bij aan de ontwikkeling van de school.

De schoolraad vergadert zo’n 5 keer per jaar met het MT van de Berckacker (Lineke Wijman, Julia Herijgers). De schoolraad informeert, adviseert en geeft indien gewenst instemming op plannen.

Onderwerpen die tijdens deze vergaderingen aan bod komen zijn: ouderbetrokkenheid, het schoolplein, marketing & PR, de inhoud van de schoolgids, informatiemarkt, schoolplan/jaarplan en nog veel meer.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom geven de directeur en locatieleider bij elke vergadering een stand van zaken. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. De samenstelling van de schoolraad ziet er als volgt uit:

  • Voorzitter: Vincent Hoftijzer
  • Secretaris: Astrid van den Bisen
  • Penningmeester: Marije van den Berg
  • Verdere geleding ouders: Jolanda Duizers, Judith van Limpt, Karin Josiassen, René Vroegh, Marloes van Galen

Geleding vanuit leraren: Laura van de Wiel, Denise van Erp

Wil je meer informatie over de schoolraad, of wil jij ook vanuit je rol als ouder je steentje bijdragen aan de ontwikkelingen binnen de Berckacker? Neem dan gerust contact op met Vincent via v.hoftijzer@mr.veldvest.nl

VERSLAGEN VERGADERINGEN SCHOOLJAAR 2023 - 2024

Voorgaande edities