Dit schooljaar 2023 - 2024 bestaat de leerlingenraad uit: 

Lieke

Prince

Mia

Neva

Renske

Esmee
Notulen vergadering leerlingenraad 2023-2024