Dit schooljaar 2022 - 2023 bestaat de leerlingenraad uit: Van links naar rechts

- Kyano groep 5

- Jason groep 8

- Nigel groep 7

- Liz groep 5

- Neva groep 6

- Kiran groep 6Notulen vergadering leerlingenraad 2022-2023