Gelukkig gezonde kinderen

Wat kan de Jeugdgezondheidszorg betekenen voor u en uw kind?

Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat hij of zij kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ook wel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan de Jeugdgezondheidzorg (JGZ) helpen.

Jeugdgezondheidszorg

Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. JGZ neemt deel aan de zorgstructuur van de school.

Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen?

Zit uw kind in groep 2 of 7? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan gedrag en schoolverzuim. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen.

Even praten….

Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel…..

Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team JGZ. Praten met een deskundige van JGZ biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door.

Extra informatie

Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.opvoeden.nl. De informatie is ontwikkeld door Opvoedinformatie Nederland in samenwerking met wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

Inentingen

In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij een uitnodiging tegen de twee inentingen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer informatie op:

www.bmr-dtpprik.nl en www.hpvprik.nl of op www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

Altijd welkom

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt contact opnemen met de sector Jeugdgezondheidszorg.

  • Of bel GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur.

De GGD doet meer

  • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit.
  • GGD medewerkers verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.
  • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.
  • De GGD heeft een taak in het voorkomen, bestrijden en opsporen van infectieziekten.