Wat doen wij?

Deze commissie is een oudergeleding, die met advies van de Schoolraad, in nauwe samenwerking met het Management Team en teamleden mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten.

Buitenschoolse activiteiten

Wat doet de activiteitencommissie

De activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders die zich willen inzetten om leuke activiteiten voor de kinderen van de school te organiseren.

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende feestelijke schoolse activiteiten plaats.

Denk hierbij aan sinterklaas, kerstmis, carnaval, schoolreis en de koningsspelen. Deze activiteiten worden door de school georganiseerd in samenwerking met de activiteitencommissie. Hoe gaan we te werk, de AC vergadert circa 4 keer per jaar. Dit spreken we af tijdens de eerste “opstart” vergadering.

We vullen samen het activiteitenschema in. Iedereen mag kiezen welke activiteit(en) hij of zij het liefst wil organiseren.

We werken sinds afgelopen jaar met projectleiders. Je krijgt 1 of 2 activiteiten waarvan jij de kartrekker bent (samen met een leerkracht). Daarbij krijg je hulp van de andere AC leden. Op de dag van de activiteit zijn er meestal meerdere AC leden aanwezig om te helpen.

Het is zo leuk om te zien wat voor plezier de kinderen hebben bij een activiteit. Daar doen we het toch voor.

Wie zijn wij?

  • Marije van den Berg
  • Mieke van Aaken
  • Carlijn Bierens
  • Gitta Verouden
  • Lennie Rutgers
  • Marjan Elkerbout-Scheepens
  • Ingrid Maas
  • Evelien Elbersen-Rooijackers