Wat doen wij?

Deze commissie is een oudergeleding, die met advies van de Schoolraad, in nauwe samenwerking met het Management Team en teamleden mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. 

Buitenschoolse activiteiten

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende buitenschoolse activiteiten plaats. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en sportdag. Deze activiteiten worden door de school georganiseerd in samenwerking met de Activiteitencommissie. Bij deze activiteiten is de hulp van ouders (maar ook opa’s, oma’s en andere bekenden) onontbeerlijk. Deze hulp stelt ons in staat om de activiteiten voor kinderen te blijven organiseren. 

Ook in de diverse groepen vinden activiteiten plaats, waarbij hulp van ouders zeer op prijs wordt gesteld. Denk hierbij aan vervoer bij uitstapjes naar bijvoorbeeld de bibliotheek of een excursie en hulp bij het lezen. In de nieuwsbrief zult u de oproepen voor ouderhulp gedurende het jaar kunnen lezen.

Wij hopen ook dit jaar weer op uw hulp te mogen rekenen!

Wie zijn wij?

  • Ellen Valks
  • John de Kwant
  • Karin van den Heuvel
  • Stefan Doornkamp
  • Wendy Peeters
  • Gitta Verouden
  • Carlijn Bierens
  • Anke Rietman
  • Siepie Ypma