Woensdag 22 september 2021

Corona beslisboom en protocol Basisonderwijs september 2021

Inmiddels zijn we "gewend" aan nieuwe manieren van omgaan met elkaar, om de hygiene te bewaken en veiligbheid te garanderen voor iedereen in de school. De richtlijnen van het RIVM zijn hier steeds leidend in.Heronder treft u een tweetal documenten aan: de meest recente versie van de Beslisboom en het Protocol Basisonderwijs.