Woensdag 22 september 2021

Corona beslisboom en protocol Basisonderwijs september 2021

Inmiddels zijn we "gewend" aan nieuwe manieren van omgaan met elkaar, om de hygiene te bewaken en veiligbheid te garanderen voor iedereen in de school. De richtlijnen van het RIVM zijn hier steeds leidend in.Heronder treft u een tweetal documenten aan: de meest recente versie van de Beslisboom en het Protocol Basisonderwijs. 


Maandag 17 mei 2021

Gezonde School !

Onze school is gezondDe Berckacker heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen.Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat  WELBEVINDENWij zijn trots op dit behaalde resultaat!