Groep 4A

 

Nieuwsbrief groep 4          11 maart 2018

 

Rekenen:
In de klas zijn wij volop bezig met de getallenlijnen. Hierbij gebruiken wij de volgende stappen.
Bij de som 48+35 gebruiken wij de volgende stappen:
– Zet een streepje met het begin getal erbij (48)
– De tienvouden erbij: dit in drie sprongetjes van 10 of één sprong van 30. (38+30=78)
– Dan aanvullen tot het volgende tienvoud. (78+2=80).
– De rest van de losse komen er als laatste bij (80+3=83)
– Het is hierbij wel belangrijk dat de kinderen de tussenuitkomsten noteren.

48-35.png

– Bij een eraf som nemen wij dezelfde stappen, Alleen beginnen we achteraan en halen we de stappen eraf

 

Taal:
Met taal gaan wij aan het nieuwe thema beginnen. Het thema gaat over beeldtaal. De volgende onderwerpen worden de komende weken aangeboden.

groep_4_3

Spelling:
Ook met spelling gaan we beginnen aan het thema beeldtaal. De volgende categorieën staan op het programma.

groep_4_4
Werkstuk:
Afgelopen week zijn we begonnen om in tweetallen een werkstuk te maken. De kinderen hebben vrijdag een maatje gekregen en een onderwerp gezocht en gekozen. Via een stappenplan gaan de kinderen samen tot een werkstuk komen. Ze zijn allemaal enthousiast begonnen.

Wist u dat:
– Het tweede rapport op 23 maart mee naar huis gaat.
– De oudergesprekken op 27, 28 en 29 maart worden gehouden.

 

 


Nieuwsbrief groep 4                           1 november 2017

 

Schrijfwedstrijd kinderboekenweek:

Voor de herfstvakantie hebben we de Kinderboekenweek afgesloten met de verhalenwedstrijd. Milan heeft in groep 4 gewonnen met zijn prachtige verhaal! Hij heeft dit bij de afsluiting op vrijdag 13 oktober voor mogen lezen voor de hele school.

kinderboekenweek

Taal:

Komende week starten we alweer met thema 3 van Taal. Dit thema heet mijn school en hierin zullen de volgende talige aspecten aan bod komen:

thema 3

 

De herfst is begonnen en dat is te zien.

Voor de vakantie hebben we deze prachtige herfstbomen gemaakt!

herfst
 

Spelling:

Deze week sluiten we het 3e thema van Spelling af met het woord- en zinnendictee. Komende week zullen we dan ook bij Spelling starten met thema 3. De volgende spellingsmoeilijkheden zullen in dit thema behandeld worden:

thema 3 les

Rekenen:

In blok 3 zijn we begonnen met de drie strategieën van aftrekken. Ook hierbij werken we met het doortellen in ons hoofd, gebruik maken van de dubbelen en de helft én als laatste de rijgmethode. Daarnaast leren we dat we het verschil tussen twee getallen op twee manieren uit kunnen rekenen, met een – som én met een + som.

Elfje

We hebben bij taal geleerd hoe we een elfje maken. Een elfje is een gedichtje zonder rijm met elf woorden.

 Elfje

 

Kind van de dag.

We zijn gestart met het kind van de dag. Iedere dag wordt er een sterretje uit de enveloppe getrokken. De naam van het kind dat daarop staat is het kind van de dag. Voor dit kind wordt een complimentenlijst ingevuld, waarbij het kind zichzelf een compliment mag geven. Daarnaast zal het kind complimenten ontvangen van andere kinderen en van de juffen. Ervaren van positieve feedback en zelfbeeld staan hierin voorop!

Wist u dat …

  • we in de klas heel hard werken!
  • op 9 november het Nationaal Schoolontbijt is. Zorgt u voor een bord, beker en bestek?
  • we zijn begonnen met wereldoriëntatie.
  • we nieuwe plekken hebben na de herfstvakantie.
  • er op 8 november de eind clinic van Judo plaatsvindt. Komt u ook?

Nieuwsbrief groep 4       september 2017

Start schooljaar 2017 – 2018
Na een goede opstart in groep 4 zijn de kinderen intussen al aardig gewend aan hoe we werken in de groep. We zijn gestart met de instructiegroepen en besteden veel aandacht aan het leren zelfstandig werken. Dit doen we met behulp van het stoplicht en het vragenkaartje. De komende tijd zijn we hier veel mee bezig, zodat de kinderen leren om na een instructie zelfstandig vooruit te kunnen tijdens de verwerkingstijd.

Project groepsvorming
Ook dit jaar werken we op De Berckacker weer met het project groepsvorming vanuit Burgerschap. We zijn begonnen met een filmpje over samenwerken en vanuit daar gaan we kijken naar hoe we elkaar kunnen helpen. De volgende aspecten zullen de komende weken aan bod komen:
– Wat kan ik al en waar heb ik hulp bij nodig?
– Wie zou ik dan kunnen helpen, wie kan mij helpen?
– Wat is samenwerken, hoe doen we dat?

Groep 4

 

Taal
In groep 4 werken we met de taalmethode Taal Actief. In ieder thema staan verschillende doelen centraal. In de nieuwsbrieven zullen we u hiervan op de hoogte stellen zodat u weet wat er in de groep wordt aangeboden.

Zelfstandig naamwoord

Spelling

In groep 4 werken we met de methode Taal Actief Spelling. We werken met verschillende spellingscategorieën die gedurende een thema naar voren komen. In de nieuwsbrieven zullen we u  hiervan op de hoogte stellen, zodat u weet wat er in de groep wordt aangeboden.

Luisterwoorden

Rekenen
Bij het rekenen hebben we ook het eerste blok er alweer op zitten!
De kinderen hebben de afgelopen weken gewerkt aan de automatisering van optellen en aftrekken tot 20. Daarnaast zijn we in de methode bezig met het kunnen benoemen van tientallen en lossen. Het optellen binnen een tiental en de klok zijn ook al even aan de beurt geweest.
In blok 2 staan de sommen over het tiental centraal. Dit kan op drie manieren:
– In je hoofd doortellen; dit kan bijvoorbeeld bij 8+3
– Dubbelen; je weet 6+6, dus je weet 6+7 ook!
– Doortellen tot 10 en dan de rest erbij; bijvoorbeeld bij 7+5 –> eerst +3 dan +2

Met name deze laatste strategie is de rest van groep 4 erg belangrijk!
Wist u dat …
– u na school altijd even welkom bent om in de klas te kijken naar wat uw kind heeft gemaakt.
– we op donderdag samenwerkingslessen krijgen?
– we eind september gaan starten met de muzieklessen van de Muziekbende. In de toegevoegde flyer vindt u hierover meer informatie.


 

   We hebben geoefend met het schrijven van een informatieve tekst! 

 

    Estelle                                                                              Benjamin                                Gwenn                                           Tijs 

Estelle    Benjamin   Gwenn  Tijs

   Renske

Renske

 


Boekverslindertje Renske

Gepubliceerd op: 16 februari 2017 16:18

Renske

Renske haar grootste wens is schrijfster worden. Zij kwam met haar eerste, zelfgemaakte boek naar de bibliotheek. Dat vonden wij zo leuk dat we haar meteen gevraagd hebben voor deze rubriek!
Naam & leeftijd
Renske te Paske, 8 jaar oud.
In welke wijk woon je?
In de Heikant in Veldhoven.
School en groep
Berckacker, groep 4.
Waarover gaat het verhaal dat je hebt geschreven?
Het verhaal gaat over een meisje, Lisa, van wie de haarband wordt gestolen. Ze beleeft samen met Hans een spannend avontuur om de haarband terug te krijgen. Die is gestolen door spookje Sara en die woont in een grot met vleermuizen.
Welke boeken lees je het liefst?
Dolfje Weerwolfje is de ultieme favoriet. Ook lees ik graag Koen Kampioen en De Kameleon.
Wat ben je nu aan het lezen?
Ik ben nu Geronimo Stilton aan het lezen. We hadden in de klas het vak Nieuwsbegrip en toen ging het over het boek Reis door de tijd van Geronimo Stilton.
Dat boek leek me zo leuk, dat mama het voor mij in de bieb heeft gehaald.
Hoe lang ben je al lid van de bieb? En hoe vaak kom je in de bieb?
De mama van Renske geeft aan dat ze vanaf groep 3 lid is van de bieb. Daarvoor haalde zij op het pasje van mama of de grote zus boeken voor Renske.
Ze komen regelmatig in de bieb, meestal om de 2 of 3 weken.
Zoek je zelf boeken uit? En waar let je dan op?
Ja, ik zoek meestal zelf de boeken uit. Ik kijk altijd in het rek bij Dolfje Weerwolfje boeken of er boeken tussen staan die ik nog niet gelezen heb.Of ik typ iets in de computer. Bijvoorbeeld als ik iets over dolfijnen wil weten. Soms vraag ik het aan iemand van de bieb.
Waar lees je het liefst?
In bed! Voordat ik ga slapen en meteen nadat ik wakker ben geworden totdat ik moet opstaan.
Heb je nog een tip voor de bieb?
Ik zou het leuk vinden om Paul van Loon een keer in de bieb te ontmoeten. Hij is echt mijn favoriete schrijver. En meer computers met spelletjes zou ik ook heel fijn vinden!

 


De judo van Cees.
HET IS LEUK.
JE LEERT JUDO VAN CEES.
HET IS SOMS MOELIJK.
JE KRIJGT JUDO PAK
EN EEN BAND.
JE KRIJGT OEFENINGEN.

GROETJES UIT: GROEP 4

GESCHREEVEN DOOR: NIEK EN RENSKE

Dit is geschreven door benjamin en toon Over het school ontbijt
Het was een  zonegedag wij
Hebben lekker gegeten  om negen uur gaan we weer aan het werk
Groetjes uit groep 4!

foto-schooltontbijt-1 foto-schoolontbijt-2

 

 


In groep 4 hebben we vorige week geleerd hoe we een elfje moeten maken. Een elfje is een gedicht met elf woorden. Zo zit een elfje in elkaar:
regel 1: 1 woord
regel 2: 2 woorden
regel 3: 3 woorden
regel 4: 4 woorden
regel 5: 1 woord

De elfjes van groep 4 hangen op het prikbord tegenover de klas. Komt u even kijken?

elf-1

Groetjes van groep 4


Schrijfwedstrijd Kinderboekenweek 2016.

In iedere groep heeft er dit jaar tijdens de Kinderboekenweek een schrijfwedstrijd plaats gevonden. Ook in groep 4 hebben we hard gewerkt aan zelfbedachte verhalen met als thema ‘Voor altijd jong’. Nadat we hebben nagedacht over de inleiding, de kern en het slot van ons verhaal hebben we het verhaal in kladvorm geschreven en uiteindelijk in een nette vorm. De juffen hebben 5 kinderen met de mooiste verhalen gekozen. De 5 winnaars waren Luca, Renske, Lars, Emma en Luc. Deze kinderen hebben hun verhalen aan de groep voorgelezen en uiteindelijk heeft de groep één winnaar gekozen. De winnaar, met het mooiste verhaal, is Lars Verouden geworden!

boekenweek


Nadat we hebben geluisterd naar een prachtige spreekbeurt over de ‘Ruimte’, gegeven door Lieke en Fenne , hebben we de raket van Sebas bekeken en een stukje gehoord en gezien uit de  ‘Atlas voor de jeugd’ van Thomas.
Vervolgens hebben we samen met alle kinderen uit groep vier geprobeerd om ons voor te stellen hoe groot de ruimte eigenlijk is.
Op de vloer in de grote hal zijn we samen aan het meten gegaan. We hebben gemeten hoe ver de verschillende planeten van de zon af liggen. Ook hebben we de verschillen in grootte van de planeten zichtbaar gemaakt middels een hoepel, kralen, ballen, knikkers en pingpongballen.
Voor de zon hebben we een hoepel gebruikt en wat de rest voorstelt lees je hier.
Mercurius; een kraal, 20 cm van de zon af. Venus; een knikker, 35 cm van de zon af. Aarde; een knikker 50 cm van de zon af. Mars; een kraal; 75 cm van de zon af. Jupiter; een voetbal, 2 meter en 10 cm van de zon af. Saturnus; een tennisbal, 4 meter en 75 cm van de zon af. Uranus; een pingpongbal, 9 meter en 50 cm van de zon af. Neptunus; een pingpongbal, 15 meter van de zon af.
We kijken terug op een mooie middag, dat zie je vast aan de foto’s die hierbij horen!
Vriendelijke groet van alle kinderen uit groep vier en juf Laura, onze stagiaire op donderdag en vrijdag, juf Rietje en Juf Charity.

Ruimte 1

 


 

Onderstaand kunt u de rap beluisteren, gemaakt door de kinderen uit groep 4A , tijdens de workshops door KunststofCreatief. Vocalen door  rapper Justus, geproduceerd door OrphanWorkz, Vormgeving door Justus voor KunststofCreatief.