Kleutergroepen

 

 

Themabrief mei 2018

2018_05_1

WATER

Nieuw thema:
Het nieuwe ankerthema heet: “Wat doe je met water?” Gedurende de eerste week verkennen de kinderen waar je water, thuis en op school, voor nodig hebt en waar je water tegenkomt. Maar water is ook buiten, in de natuur! De kinderen ontdekken dat water op veel plekken nodig is.

2018_05_2
Vervolgens gaan de kinderen verdiepend verder vanuit de invalshoek: onderzoekend leren.
Als echte wateronderzoekers ontdekken ze dat dingen drijven en zinken. Met water gaan we ook leuke spelletjes doen. Zo ontdekken kinderen dat water niet alleen nodig is, maar ook leuk! Ook staan we stil bij zuinig omgaan met water. De kinderen gaan o.a. waterbesparingstips bedenken.

Woordenschat:
Afspoelen, de badkamer, druppelen, de duikbril, de kieuw, koken, de kraan, het kroos, de modder, de plas, de reiger, het riet, de roeiboot, het schip, troebel, de tuinslang, de vijver, het visnet, de was, de waterval, de zee, zinken, de zwaan, zwemmen.

 

Letterkennis en cijferkennis:
In het thema zullen de letters W, J en H aangeboden worden in de groepen. De letter W zal de eerste twee weken aanbod komen en daarna volgen de letters J en H. Nadat de letter in de klas is aangeboden mogen de kinderen weer spullen van thuis meenemen voor in het letterkastje.
Daarnaast zullen het cijfer tot en met 20 gedurende dit thema aan bod komen.2018_05_3

Toetsen:
De komende weken zullen alle oudste kleuters individueel getoetst worden. De toetsen Auditieve analyse en Auditieve synthese zijn aan het begin van de schooljaar afgenomen en zullen nu nogmaals bij alle kleuters afgenomen worden, waardoor we de vooruitgang kunnen zien op het gebied van de leesvoorwaarden die van belang zijn in de overgang naar groep 3. De toetsresultaten kunt u, wanneer alle kinderen getoetst zijn, in Parnassys zien. Waar nodig zal de leerkracht van uw kind na afloop van de toetsen contact met u opnemen voor een gesprek.

Van 11 juni tot en met 26 juni wordt in de kleutergroepen de CITO toets Rekenen-Wiskunde afgenomen. Hierbij is er een toets voor de leerlingen van groep 1 (die al een tijdje op school zitten) en een toets voor de leerlingen van groep 2 (oudste kleuters).
Deze toets wordt in groepen afgenomen. In deze toets wordt gekeken welke kennis en vaardigheden de leerlingen al beheersen op het gebied van tellen en hoeveelheden, cijfers, meten en meetkunde. Wij doen dit telkens tussen 08.30u en 10.00u. Wij vragen u hiermee rekening te houden bij het plannen van eventuele afspraken bij huisarts, tandarts, GGD, enz. De uitslag van de toets kunt u terug vinden in het ouderportaal van Parnassys. Waar nodig zullen wij u daarna uitnodigen voor een gesprek over eventuele bijzonderheden of specifieke aandachtspunten.

 

Debatteren:
Dit jaar gaan we school breed weer debatteren. Het goede doel voor schooljaar 2017-2018 , is een bijdrage leveren voor de stichting “Wings (of a Brighter Future)”. De stichting heeft als doel het bevorderen, financieren en stimuleren van onderwijs voor kansarme jonge kinderen in Rwanda.

2018_05_4
In de onderbouw staat de volgende stelling centraal: “Om te leren, heb je elkaar nodig!”
Om dit vorm te geven vragen wij aan alle kinderen om een foto mee te nemen van zichzelf waarop zichtbaar is dat je elkaar nodig hebt.

Juffen/ meesterdag:
Op dinsdag 19 juni vieren alle juffen en meesters van de kleuterbouw hun verjaardag. Deze dag zal dan ook in het teken staan van leuke spelletjes en activiteiten. Verdere informatie over deze feestelijke dag zal nog volgen.

 


April 2018 Themabrief kleutergroepen

Praktische informatie

Toetsen Beginnende geletterdheid jongste kleuters en oudste kleuters in april

ab
In de maand april nemen we bij alle leerlingen uit de kleutergroepen mondeling en individueel een toets af die te maken heeft met beginnende geletterdheid. Voor de jongste kleuters is dit de rijmtoets en voor de oudste kleuters gaat het om de toets benoemsnelheid cijfers en letters. Deze toetsen worden door ons gebruikt ter aanvulling op onze observaties en het beeld dat we van de leerlingen hebben. De uitslag van de toets kunt u uiterlijk begin mei terug vinden in het ouderportaal van Parnassys. Waar nodig zullen wij u daarna uitnodigen voor een gesprek over eventuele bijzonderheden of specifieke aandachtspunten.

Schoolfruit
Op 19 april krijgen de kinderen voor het laatst schoolfruit. Vanaf 20 april brengen alle kinderen dus weer elke dag zelf fruit mee naar school voor in de kleine pauze.
We willen alle ouders die ons geholpen hebben met snijden (of die ons de komende weken nog gaan helpen) hartelijk bedanken voor alle hulp!!!

fruit

Nieuwe thema
Deze week zijn we gestart met het thema “Lente”
In week 1 is het thema geopend door de Vertelcub Veldhoven (VerVe). Zij hebben een erg leuke vertelling gedaan rondom het boek Rupsje Nooitgenoeg. Verder zullen we ons in de klassen oriënteren op de kenmerken van de lente en zal er al af en toe wat gezaaid of geplant gaan worden.
In week 2 gaan we ons meer richten op de planten en bloemen en wat daarmee gebeurt in de lente. In de groepen zullen heuse bloemenwinkels of tuincentra ontstaan!
In week 3 Wordt er volop gespeeld en geleerd over alle materialen en planten in de bloemenwinkel en het tuincentrum. Ook willen we deze week een kijkje gaan nemen in een echt tuincentrum. Deze week wordt afgesloten met de Koningsspelen!
In week 4 sluiten we het thema weer af. Aan het einde van de week hebben we nog de feestelijke Berckackerdag en daarna begint de meivakantie.

Lente

Voor het inrichten van de bloemenwinkel zijn aanvullende materialen van harte welkom in de klas!

Uitstapje naar de bibliotheek en het tuincentrum.
In de week van 17 april brengen alle kleuterklassen een bezoekje aan de bibliotheek.
KA gaat op 17 april, KB gaat op 18 april, KC gaat op 19 april.
Graag willen wij hier meteen ook een bezoek aan het tuincentrum Groenrijk in Veldhoven aan toevoegen. Het doel van dit uitstapje is de kinderen bekend te maken met een tuincentrum en ook gericht te laten ervaren wat er allemaal te zien en te koop is in een tuincentrum.
Voor deze uitstapjes hebben we uw hulp als ouders hard nodig! Daarom zijn we opzoek naar ouders die ons kunnen helpen. In een aparte mail ontvangt u hierover extra uitleg.

Woordenschat
Tijdens dit thema worden er weer nieuwe woorden aangeboden. Deze woorden worden op het woordenbord aangevuld met de woorden waar kinderen gedurende het thema zelf mee komen.
De nieuwe woorden die aan bod komen zijn:Nieuwe woorden

Het tuincentrum, betalen, de bloem, de plant, de vaas, zaaien, planten, de potgrond, de knop, de steel, het blad, groeien, bloeien, de gieter, de hark, het schepje, het zaadje, de bloembol, de bloempot, de lente, de snoeischaar, de tuinhandschoen, de potgrond, het boeket

Letterkennis en cijferkennis
De komende weken zullen we in de groepen aandacht besteden aan enkele letters en cijfers. De kinderen mogen tijdens het thema dan ook spulletjes meebrengen voor in het letterkastje. Bij het aanleren van de letters is het belangrijk dat we de klanken benoemen en niet de alfabetische benaming. Dit is namelijk ook de manier waarop de letters in groep 3 aangeboden worden, aangezien dat noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar het leren lezen.

Tijdens dit thema komen de volgende letters aan bod:

L4 en M4

En daarnaast voor de oudste kleuters ook nog de o2u2en a2u2

Gedurende het hele thema zullen we bij de jongste kleuters de cijfers 6 t/m 10 herhalen. Bij de oudste kleuters worden de cijfers 6 t/m 15 herhaald.

We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen en de schrijfwijze van deze cijfers.

1234


Oktober 2017 – Thema ‘Start de muziek’

Terugblik eerste weken
We zijn het schooljaar fijn gestart en hebben alweer veel gedaan en geleerd. Zo heeft de groepsvorming centraal gestaan in de groepen waarbij we ook nog eens gastlessen hebben gekregen. Ook hebben we gewerkt rondom het thema wonen. De kinderen waren erg enthousiast en hebben goed meegedacht over de verschillende manieren van wonen en verhuizen.

Verhuizen

In de laatste week voor de herfstvakantie hebben we gewerkt over de herfst en hebben de kinderen daar leuke creatieve kunstwerken bij gemaakt.

Inmiddels hebben we ook alweer mogen genieten van een welverdiende herfstvakantie en zijn we al weer fijn bezig in deze nieuwe periode.
Praktische informatie
Afscheid nemen op de gang
In de vorige nieuwsbrief vroegen we u om het afscheid zoveel mogelijk op de gang te laten plaatsvinden. We zien dat de kinderen steeds zelfstandiger binnenkomen, dat is erg knap van hen. Bedankt voor de medewerking hierin.
Blijft u er ook alert op dat uw kind vóór de 2e bel in de klas aanwezig is?
Nieuwe stagiaire in groep KB
In groep KB zal met ingang van 6 november een stagiair starten, Max. Hij zal er meteen een hele week zijn en daarna zijn stage op de donderdagen vervolgen. In de volgende brief geven we hem de ruimte om zichzelf uitgebreider aan u voor te stellen.

 

Nieuwe thema
Deze week zijn we gestart met het thema “Start de muziek”. De komende vijf weken zullen we rondom dit thema bezig zijn. Afgelopen maandag hebben we samen met Korein de themaopening gehad.

Start de muziek 1 Start de muziek 2 Start de muziek 3

In week 1 zullen we ons oriënteren op wat muziek is en praten we over orkesten en muziekoptredens.
In week 2 verdiepen we ons meer in de verschillende soorten muziek en muziekinstrumenten zodat we na deze eerste twee weken een goed beeld hebben kunnen vormen bij de kinderen. In week 3 bedenken we samen met de kinderen dat een eigen orkest ook wel heel leuk is en dat we dan op kunnen treden voor de ouders. We stellen ons dan de vraag; maar wat komt daar nu allemaal bij kijken? Dit zullen we in week 4 vorm gaan geven zodat we klaar zijn voor een eigen optreden.
Tot slot zullen we in week 5 het thema afsluiten met een groots concert voor alle mama’s en papa’s op school. Dit optreden vindt plaats op woensdag 22-11 van 11.30 uur tot 12.00u. Noteer dit moment maar vast op de kalender!
Omdat we het idee hiervoor ook vanuit de kinderen willen laten komen vragen wij u als ouder om dit nog even geheim te houden tot uw kind er zelf mee komt thuis.
Oproep
Kunt u een instrument bespelen of weet u er veel over te vertellen, de kinderen smullen van zo’n extra uitleg door een expert!!
In overleg met een van de leerkrachten kunnen we dan een moment plannen voor zo’n “gastles”. Hoe leuk is het als papa, mama, opa, oma, of … in de klas komt vertellen of muziek komt maken!!

Start de muziek 4
Woordenschat
Tijdens dit thema worden er weer nieuwe woorden aangeboden.

De nieuwe woorden die aan bod komen zijn:
Blazen, bonzen, het drumstel, de fluit, de gitaar, juichen, het keyboard, de koptelefoon, het lawaai, de luidspreker, muziek maken, de muzikant, het oordopje, het orkest, de piano, roepen, schateren, de sirene, de snaar, de toets, trommelen, de trompet, de wekker, de zanger.

Deze woorden worden op het woordenbord aangevuld met de woorden waar kinderen gedurende het thema

Nieuwe woorden

Letterkennis en cijferkennis
De komende weken zullen we in de groepen aandacht besteden aan enkele letters en cijfers.
De kinderen mogen tijdens het thema dan ook spulletjes meebrengen voor in het letterkastje. Bij het aanleren van de letters is het belangrijk dat we de klanken benoemen en niet de alfabetische benaming. Dit is namelijk ook de manier waarop de letters in groep 3 aangeboden worden, aangezien dat noodzakelijk is om de overstap te kunnen maken naar het leren lezen.
De eerste weken van het thema zullen de letters e en ee centraal staan.
De laatste weken van het thema zijn dit de letters o en oo.
Gedurende het hele thema zullen we de cijfers 5 t/m 9 aanbieden en behandelen met de kinderen. We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen en de schrijfwijze van deze cijfers.

Vijf Zes ZevenNumber 8Negen

Toetsen
Op dit moment worden bij de oudste kleuters de eerste individuele toetsen weer afgenomen. De toetsen Letterkennis, Auditieve analyse en Auditieve synthese worden afgenomen. Dit zijn toetsen die ons helpen bij de beeldvorming van de ontwikkeling van kinderen op het gebied van leesvoorwaarden die van belang zijn in de overgang naar groep 3. In het verleden is gebleken dat deze toetsen een relatief strenge normering hebben en dat veel kinderen hier in oktober nog onvoldoende op scoren. Graag maken wij u erop attent het niet meteen een rede tot grote zorg is wanneer uw kind deze toetsen nog onvoldoende maakt. In het voorjaar worden deze toetsen nogmaals afgenomen zodat we de voortgang kunnen bekijken.
De toetsresultaten kunt u, wanneer alle kinderen getoetst zijn, in Parnassys zien.  Waar het nodig geacht wordt zal de leerkracht van uw kind na afloop van de toetsen contact met u opnemen voor een gesprek.
Hebt u vragen over de inhoud van de toetsen dan kunt u deze stellen bij de leerkracht van uw kind.

Rapporten
Op 24 november krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar. Deze krijgt u op papier en u kunt de rapporten bekijken op Parnassys. In de week daarna vinden de 10-minuten gesprekken plaats. Hiervoor krijgt u tegen die tijd een uitnodiging via de mail waarop u aan kunt geven wanneer het u wel en niet schikt.


September 2017 – Thema WONEN

Beste ouders van de kleutergroepen,

Vorige week is het nieuwe schooljaar gestart en we zijn weer met goede moed begonnen!
Bij elk thema maken wij een informatiebrief voor de ouders zodat u kunt lezen waar we komende weken in de groepen mee bezig zijn. Deze brief ontvangt u in het vervolg via de mail. Daarnaast is deze terug te vinden op de website van de school.
Praktische informatie
Gymmen en buitenspelen
De kleutergroepen hebben twee vaste dagen waarop er gegymd wordt. Dit schooljaar zal dat zijn op de dinsdag en de donderdag. Het is fijn als u weer zorgt voor gymschoenen voor uw kind op school. Op de andere dagen gaan we in principe niet gymmen, tenzij het weer hierom vraagt.

Buiten spelen

De kinderen gymmen in hun ondergoed, het is dus fijn als ze op de gymdagen een hemd aan of bij zich hebben en als ze schoenen dragen die ze zelf goed aan en uit kunnen doen.
BSO lijst
Naast de klassendeur op de gang hangt weer een lijst voor de BSO en andere opvang. Zou u deze voor uw kind voor de vaste dagen weer in willen vullen? Bedankt!
Afscheid nemen op de gang
Voor een rustige start in de klas en de zelfstandigheid van de kinderen vinden we het ook dit schooljaar weer belangrijk dat kinderen leren zelf de klas binnen te komen. Daarom vragen we u als ouders om bij de deur van de klas afscheid te nemen en uw kind zelf naar binnen te laten gaan of daar over te dragen aan de leerkracht.

Afscheid nemen

Leerkrachten en stagiaires in de kleutergroepen
In dit nieuwe schooljaar zijn er weer nieuwe leerkrachten en stagiaires in de groep.

In groep KA zijn de volgende personen aanwezig:
*Maandag: Margot en Stan
*Dinsdag: Margot en Stan
*Woensdag: Margot
*Donderdag: Margot
*Vrijdag: Steffi

In groep KB zijn de volgende personen aanwezig:
*Maandag: Yolanda
*Dinsdag: Yolanda
*Woensdag: Yolanda
*Donderdag: Marina
*Vrijdag: Marina

Stan
Hoi allemaal,
Mijn naam is Stan Beerens en ik ben 21 jaar. Ik heb het geluk dat ik mag afstuderen op deze ontzettend enthousiaste school! Ik sta iedere maandag en dinsdag samen met juf Margot voor de klas in groep KA. Zelf ben ik nog studerend aan de Pabo van Helmond, waar ik met plezier iedere donderdag naartoe mag. Op deze 2 locaties probeer ik van mijn droombaan werkelijkheid te maken. Wil je graag iets over mij weten of wat aan me vragen, dan weet je waar je me kunt vinden! Ik heb er weer ontzettend veel zin in.
Groetjes Stan
Schoolbreed thema groepsvorming:
De komende weken zullen in de gehele school in het teken staan van groepsvorming. Samen met de kinderen gaan we in gesprek over regels en afspraken. We spelen kennismakingsspellen en gaan oefenen met het samen spelen en samenwerken.
Nieuwe thema
Deze week zijn we gestart met het eerste thema van het schooljaar: Wonen. We werken 5 weken aan dit thema.
In dit thema geeft PomPom aan graag eens een keer ergens anders te willen wonen. De kinderen gaan uitzoeken wat voor mogelijkheden er allemaal zijn, wat PomPom graag zou willen en hoe en waar ze zelf zouden willen wonen. We bespreken en oefenen het verhuizen en kijken naar hoe huizen eigenlijk gebouwd worden. Richting het einde van het thema verkennen we daarnaast nog hoe mensen in andere landen wonen.

wonen

Het zou leuk zijn als alle kinderen deze week een foto van hun huis meebrengen om in de klas op te hangen.
Woordenschat
Tijdens dit thema worden er weer nieuwe woorden aangeboden.

De nieuwe woorden die aan bod komen zijn:
Achterlaten – Het adres – Binnenkomen – De buren – De caravan – Het dak – De doos – Het dorp – Het huis – Het huisnummer – De inrichting –  De kamer – Opbergen – Het paleis – Het platteland – De stad – Het terras – Verbouwen – De verdieping – Verhuizen – De vloer – De wijk – De woonboot – De zolder

Deze woorden worden op het woordenbord aangevuld met de woorden waar kinderen gedurende het thema mee komen.

Nieuwe woorden

Letterkennis en cijferkennis
De komende weken zullen we in de groepen aandacht besteden aan enkele letters en cijfers.
De kinderen mogen tijdens het thema dan ook spulletjes meebrengen voor in het letterkastje.

De eerste weken van het thema zal de letter S centraal staan. In het midden van het thema behandelen we de letter Z en de laatste weken de G.

szg

Gedurende het hele thema zullen we de cijfers 0 t/m 4 aanbieden en behandelen met de kinderen. We hebben het daarbij over de hoeveelheden, de plaats in de telrij, de buurgetallen en de schrijfwijze van deze cijfers.

0 1 2 3 4

 


Juli 2017  Afsluiting van het schooljaar

Terugblik thema buiten spelen
De afgelopen weken hebben de kinderen van alles gedaan rondom het thema ‘buiten spelen’. Het thema werd geopend met een prachtig verhaal door vertelclub Verve.
Gedurende het thema hebben de kinderen o.a. geleerd over wat je allemaal buiten kan spelen niet alleen met speelgoed maar ook door creatief gebruik te maken van allerlei materialen. Dankzij het geweldig mooie weer van de afgelopen weken konden de kinderen lekker vaak buiten aan de slag. Van dozen maakten de kinderen de mooiste bouwwerken. Van prachtige huizen tot kastelen en van vrachtwagens tot de beste verstopplekken. Wat een creativiteit hebben onze kleuters!
De kinderen hebben deze periode ook veel geleerd over veiligheid tijdens het spelen en in het verkeer. De kinderen wisten heel goed te vertellen waarom het zo belangrijk is dat je voorzichtig bent in het verkeer. We hebben gevaarlijke situaties bekeken en geleerd hoe je je dan het beste kunt gedragen.

Buiten spelen 1

Spelen met water en zand
De groepen KA en KC hebben vorige week dankbaar gebruik gemaakt van het wel erg warme weer. De kleuters hebben waterglijbanen en sloten gemaakt in de zandbak! Het was ontzettend leuk om de kinderen te zien genieten van het spelen met water en het maken van modder. Groep KB nam op deze dag afscheid van Natasja. Omdat het weer deze week niet geweldig was houden de kleuters van KB deze activiteit nog tegoed!

Buiten spelen 2 Buiten spelen 3

Juffendag
Op 28 juni was de afsluiting van het thema ‘buiten spelen’. Omdat het weer tegenviel op deze dag besloten we om binnen juffendag te vieren. De kinderen kwamen ’s morgens met stralende gezichten binnen omdat het groot feest was. In de eigen groepen zijn alle juffen erg verwend door de kinderen! Veel kleuters hadden mooie tekeningen gemaakt of iets leuks geknutseld. Er werd gezongen en er werden natuurlijk kaarsjes uitgeblazen door de juffen. Hierna was in iedere klas een leuke activiteit waar de kinderen aan deel konden nemen. En natuurlijk hoort er bij een feestje ook iets lekkers! Al met al was het een geweldig geslaagde dag. Langs deze weg willen we alle kinderen en natuurlijk hun ouders bedanken voor alle mooie en lieve kaartjes, tekeningen en andere verrassingen.

Thema Afsluiting
Het nieuwe thema heeft natuurlijk te maken met de afsluiting van het schooljaar en het uitzien naar de vakantie! De kinderen gaan in deze laatste weken van het schooljaar werken, leren en gesprekken voeren rondom thema’s als op vakantie gaan, feest vieren maar ook afscheid nemen. Nu de vakantie in zicht is, is ook Pompom erg ongeduldig en gaat hij alvast beginnen met het pakken van zijn koffer. De kinderen gaan samen met Pompom bekijken hoe lang het nog duurt en wat er allemaal komt kijken bij het maken van een reis.
Samen met de kleuters werken we toe naar een fijn afscheid van een mooie jaar in de kleutergroep. De kinderen gaan creatief aan de gang met het maken van ‘zomerse werkjes’. De bouwhoek in de gang wordt een echte vakantiehoek. De kinderen kunnen hier alvast gaan oefenen met het logeren in een echte tent.

Poetsen van de groepen
Op 12 juli gaan we met de kinderen samen de kleutergroepen poetsen. Ook de materialen en het meubilair wordt niet vergeten! Hierbij kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken zodat alles weer helemaal schoon en fris wordt voor het nieuwe schooljaar. Voor het poetsen mogen de kinderen op deze dag allemaal een emmertje en een schoonmaakdoekje meebrengen.

Woordenschat
Ook tijdens dit thema herhalen we de woorden van het afgelopen thema en gaan we nieuwe woorden leren bij het thema ‘afsluiting’.

De nieuwe woorden die aan bod komen zijn:
Het cadeau, het feest, de vakantie, zwaaien, het afscheid, feliciteren, inpakken, logeren, meehelpen, het strand, de uitnodiging, versieren, de barbecue, meebrengen, de natuur, het reisbureau, een tent opzetten, de toilettas, het vervoermiddel, de bagage, kamperen, de picknick, het uitstapje.

Nieuwe woorden

Rapporten
Op 11 juli krijgen de kinderen hun 3e en laatste rapport van dit schooljaar. U kunt de rapporten bekijken op Parnassys.

Laatste schooldag
Op 13 juli hebben de kinderen hun laatste schooldag. Om 14.30 uur hebben de kinderen zomervakantie! Wij wensen u alvast een geweldige, zonnige en fijne vakantie toe.
Op maandag 28 augustus verwachten we de kinderen weer op school.

Gesloten wegens vakantie


Mei 2017 – Eten en Drinken

 

Terugblik thema lente
De laatste weken voor de meivakantie hebben we gewerkt en gespeeld rondom het thema Lente. We hebben daarbij het thema breed verkend zodat we het gehad hebben over jonge dieren, groei en bloei van bloemen en planten, kriebelbeestjes, het weer en de sloot. Het was een thema dat bij veel kinderen grote interesse op heeft gewekt voor wat er in de natuur dicht om hun heen allemaal gebeurd en te zien is. Uiteraard hebben wij hierbij aandacht besteed aan het goed zorgen voor de natuur en hebben we de wormen, kriebelbeestjes en kikkervisjes weer een fijn plekje in de natuur gegeven aan het einde van het thema.
Terugblik Koningsspelen
Op vrijdag 21 april hadden we op school de Koningsspelen. We begonnen de dag met een heerlijk ontbijt in de klas. Vervolgens werden de Koningsspelen gezamenlijk geopend buiten op het schoolplein waarna de Koningsspelen dan echt konden beginnen! Er is vol overgave gesport, gespeeld, gelachen en genoten tijdens deze ochtend.

Koningsspelen 1

Overgangsproject
Deze week zijn we met de oudste kleuters gestart met het overgangsproject. Tijdens dit project zullen de oudste kleuters 1 tot 2 keer per week bij elkaar komen om elkaar wat beter te leren kennen en alvast kennis te maken met de werkwijze van groep 3.

Overgangsproject

Thema Eten en drinken
Deze week zijn we begonnen met een nieuw thema. De komende weken zullen we in de kleuterklassen werken rondom het thema “eten en drinken”. Het thema is geopend door een gezamenlijk fruit moment met de oudere peuters van Korein waarbij de oudste kleuters als ober aan het werk mochten in onze kleine gezellige restaurantjes.

Eten & drinken

In de loop van het thema zullen er in de kleutergroepen verschillende restaurants ontstaan. Ook zal er in de tweede week een gezamenlijke speelhoek op de gang komen. We gaan verkennen en oefen en met de verschillende rollen en taken rondom het restaurant. Uiteraard kunnen de kinderen uiteindelijk ook “uit eten” in een restaurant in een van de andere kleutergroepen. We blikken in dit thema terug op het thema gezondheid maar zullen hier in dit thema niet de nadruk op leggen. Als je uit eten gaat in een restaurant mag het natuurlijk ook wel eens extra lekker en een beetje ongezond zijn! Gedurende het thema zullen alle kleutergroepen een keer samen met enkele  peuters van Korein eten gaan bereiden in de klas. Ook de afsluiting van het thema zal in het teken staan van het bereiden van lekkere hapjes.

Woordenschat
Uiteraard zullen er tijdens dit thema veel nieuwe en bekende woorden aan bod komen. De basiswoorden die vanuit de methode Schatkist in ieder geval aangeboden zullen worden zijn:
Het bestek, bestellen, boodschappen doen, het boodschappenlijstje, eten klaarmaken, het gebak, de geur, de groente, de keuken, de markt, de menukaart, de oven, proeven, het recept, de rekening, het restaurant, het servies, de sla, snijden, tafeldekken.

woordenschat

Letterkennis en cijferkennis
Gedurende het thema zullen de letters H en J aangeboden worden in de groepen. De letter H zal de eerste twee weken aan bod komen en de letter J de laatste twee weken. Nadat de letter in de klas is aangeboden mogen de kinderen weer spullen van thuis meenemen voor in het letterkastje.

H & J

Daarnaast zullen het cijfer 19 en het cijfer 20 gedurende dit thema aan bod komen.
Ouderhulp gevraagd!
Om het thema af te sluiten willen we in de week van 29 mei alle kinderen onder begeleiding van ouders een recept laten bereiden. Hierbij gaan de ouders samen met de kinderen het recept bekijken, een boodschappenlijst maken, naar de Plus om inkopen te doen, het gerecht bereiden en uiteindelijk serveren aan de klasgenootjes. Om u hiervoor aan te melden kunt u zich opgeven bij de eigen leerkracht van uw kind.

Koksmuts
Toetsen Voorbereidend lezen oudste kleuters
De komende weken zullen alle oudste kleuters individueel getoetst worden. De toetsen Letterkennis, Auditieve analyse en Auditieve synthese zijn aan het begin van de schooljaar afgenomen en zullen nu nogmaals bij alle kleuters afgenomen worden waardoor we de vooruitgang kunnen zien op het gebied van de leesvoorwaarden die van belang zijn in de overgang naar groep 3. De toetsresultaten kunt u, wanneer alle kinderen getoetst zijn, in Parnassys zien.  Waar nodig zal de leerkracht van uw kind na afloop van de toetsen contact met u opnemen voor een gesprek.

 


Thema Lente 27-03-2017 tot 21-04-2017

De lente is alweer een week oud. Wat fijn dat de kinderen weer lekker buiten van het zonnetje kunnen genieten! Na een lange winter is het heerlijk dat alles weer groeit en bloeit.Lente a

 

 

 

 

 

 

Thema kunst
Afgelopen weken hebben de kinderen met veel plezier gewerkt aan het thema kunst. Wat hebben we een kunsttalent in onze groepen! De groepen en de hal zijn omgetoverd tot een ware tentoonstelling. Tijdens de rapportgesprekken krijgen de ouders de gelegenheid om al het moois te bewonderen. De kinderen hebben veel geleerd over kunst en hebben kennis kunnen maken met verschillende technieken en materialen. Tijdens de workshops kleien hebben de kinderen gewerkt aan het kleien van dieren. De bedoeling was dat ze, met hun ogen dicht, na gingen denken over welk dier ze graag wilden zijn en waarom. Bijvoorbeeld een Cheeta omdat die zo hard kunnen rennen. Als echte kunstenaars gingen ze daarna aan het werk met de klei. Na afloop van de les mochten de kinderen, in de kring, elkaars werk beschouwen en bewonderen. Vier weken hebben de kinderen met veel enthousiasme de workshops gevolgd. De groepen KB en KA hebben een bezoek gebracht aan de bibliotheek. De kinderen hebben genoten van de mooie verhalen die verteld werden. Groep KC zal op 12 april nog een bezoek brengen. Wij willen hierbij alle ouders, opa’s en oma’s bedanken die mee hebben gereden naar de bibliotheek.

lente b lente c lente d lente e

Thema lente
We gaan komende weken rondom het thema lente werken. Ook bij de oma van Pompom is de lente weer begonnen. De kinderen gaan ontdekken hoe de lente te herkennen is in de tuin van oma. Groeien eieren aan een boom? En hoe worden planten eigenlijk zo groot? Ontdekken is vooral waar het om gaat bij het thema lente. De kinderen gaan op onderzoek uit in de ontdekhoek en we gaan ontdekken wat er buiten allemaal groeit en bloeit. Ook de kriebelbeestjes komen weer tevoorschijn in de lente. Waar wonen deze dieren eigenlijk? De groepen gaan ieder op hun eigen manier op onderzoek uit. Schrik niet als je komende weken zo’n kriebelbeestje tegen het lijf loopt!

Woordenschat

De nieuwe woorden zijn:

nieuwe woorden
De aarde, de appelboom, de bij, de bloembol, de bloesem, broeden, groeien, de hark, de kruiwagen, het lieveheersbeestje, de mest, de moestuin, het nest, de plant, het roodborstje, de rups, sproeien, de staart, de struik, de tuin, de tulp, verzorgen, de worm, zaaien.

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.
Letters en cijfers

letters en cijfers

Tijdens dit thema zullen we nieuwe letters aanbieden: b & d.  De kinderen mogen, nadat de letter in de klas is aangeboden, spullen meebrengen voor in het letterkastje.
Tijdens dit thema zullen we extra aandacht besteden aan het cijfer 17 en 18.

Toetsen Aarnoutse
In april gaan we bij de kinderen de toetsen van Aarnoutse afnemen. Bij de oudste kleuters wordt de benoemsnelheid getest. Voor de jongste kleuters staat rijmen op het programma.

Rapporten en rapportgesprekken
Op 31 maart krijgen alle leerlingen van onze school hun 2e rapport mee naar huis. De gesprekken naar aanleiding van het rapport volgen die week daarna nl. op 4, 5, en 6 april.
Afgelopen maandag zijn we enthousiast van start gegaan met het thema met een gezamenlijke opening voor alle kleutergroepen. Over een paar weken komt er weer een nieuw stukje over ons op de website. Zo blijven jullie allemaal goed op de hoogte van wat wij allemaal doen. Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Vriendelijke groet,
Margot, Mirjam, Monique, Yolanda, Mariëlle en Marina


Optreden in de Schalm!

Op dinsdag 14 maart mochten de kleuters van onze school optreden op het echte podium in de Schalm. De afgelopen maanden hebben ze les gehad van Marinho Peeters van Art4U in het kader van ‘muziek en bewegen’. Samen met de kleuters van twee andere  basisscholen uit Veldhoven, mochten de groepen één voor één een optreden verzorgen. En wat deden ze dat goed!!! Niet alleen de leerkrachten maar ook de ouders hebben ontzettend genoten van onze artiesten! We kunnen met recht zeggen dat wij als Berckacker in het bezit zijn van rasechte ‘podiumbeesten’!!!!

Wij zijn supertrots op onze kinderen en die snoetjes…….. toppers zijn het!

15-3a 15-3b 15-3c


 

Thema gezondheid.  Van 30-01 t/m 24-02  2017    gezondheid 1

De komende weken werken wij tot de carnavalsvakantie rondom het thema “gezondheid”.
Het thema is afgelopen maandag 30-01 geopend door de vertelclub Verve.
Tijdens de kennismakingsweek voelt Pompom zich niet zo lekker. De kinderen gaan hem helpen om weer gezond en fit te worden. We staan stil bij betekenisaspecten rondom groeien en het lichaam. Ook bespreken we gezonde gewoonten. Even lijkt het erop dat de kinderen daarbij op het verkeerde been worden gezet door Tom Andersom uit het ankerverhaal. Tom doet de dingen graag anders. Zo poetst hij zijn tanden met chocopasta! Doen de kinderen dat ook en is dat gezond?

gezondheid 2 gezondheid 3

Vervolgens gaat het thema over ongelukjes, ziek zijn en beter worden. Pompom wilde een klusje voor oma doen, maar is gevallen. Naar aanleiding van Pompoms bezoek aan het ziekenhuis komt er een ziekenhuis in de klas en ook gaat Pompom met oma naar de apotheek. Met de spullen die hij heeft meegekregen maken we een start met het inrichten van een apotheek.
Heeft u nog lege medicijndoosjes, lege flesjes of verpakkingen die we kunnen gebruiken voor deze hoek, dan zijn we daar erg blij mee!
De huishoek is tijdens deze periode een ziekenhuis en dokterspraktijk. Heeft u thuis nog verband, pleisters, doktersspulletjes, een pyjama, ochtendjas e.d. die we kunnen gebruiken voor deze hoek, dan vinden we dit erg fijn. Het zieke kind in de huishoek kan naar de huisarts in de praktijk. De dokter “schrijft” een recept uit waarmee ze naar de apotheek kunnen.

gezondheid 4

Ook ontdekken de kinderen tijdens dit thema dat er meer manieren zijn om fit te worden of te blijven. Bijvoorbeeld door lekker buiten te spelen of een sport te doen die je leuk vindt.
Alle  overige activiteiten zijn afgestemd op dit thema.

In de laatste week voor de vakantie besteden we natuurlijk ook aandacht aan “carnaval”. Vrijdag 24 februari is een feestdag en mogen de kinderen verkleed naar school komen. In de nieuwsbrief wordt u hier verder over geïnformeerd.

alaaf
Letters en cijfers
Tijdens dit thema zullen we nieuwe letters aanbieden. De letters a en aa, in de eerste week en daarna de letter o en oo in de derde week.  Kinderen mogen, nadat de letter in de klas is aangeboden, spullen meebrengen voor in het letterkastje.
Ook zullen we tijdens dit thema extra aandacht besteden aan het cijfer 13 en 14.

De woorden voor de woordenschat voor de komende vier weken zijn:
Week 1:  1het ontbijt , bleek zien, misselijk, het gebit, de ochtend, het lichaamsdeel, andersom, achteruit, het lichaam, de enkel
Week 2: de pleister, het verband , het wondje, de huid, de verbanddoos, troosten, heffen, de patiënt,  het medicijn, de thermometer, de weegschaal
Week 3:  de apotheek, de zalf, het drankje, de neusdruppels, de bloedneus, de blauwe plek,
de dokter, last hebben van, ongezond, gezond
Week 4: het fruit, de groente, de bloedneus, de vrucht, dorst, houden van, trots

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.

Wij hebben veel zin in dit nieuwe thema en hopen dan ook dat we heel fit en gezond blijven! Over een paar weken komt er weer een nieuw stukje over ons op de website. Zo blijven jullie allemaal goed op de hoogte van wat wij allemaal doen. Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de kleutergroepen


Thema januari 2017

Allereerst natuurlijk de beste wensen voor 2017. We zijn er klaar voor om er een mooi jaar van te maken!

20172017

Nieuwe groepen, nieuwe juffen

Afgelopen maandag zijn we gestart in de nieuwe groepen. Het was even wennen maar wat is het gezellig! Bij nieuwe groepen horen ook nieuwe juffen. In groep KA blijft juf Margot. Zij is er de meeste weken vier dagen. Wanneer zij op dinsdag vrij is, komt juf Mirjam in de groep. In groep KB is er op maandag en dinsdag een nieuwe juf: juf Monique. Zij heeft gewerkt in een kleutergroep in Veldhoven Midden en komt tot de zomervakantie bij ons. Op woensdag, donderdag en vrijdag blijft juf Yolanda in groep KB.

Groep KC heeft op maandag, dinsdag en woensdag om de week juf Mariëlle. Op de andere woensdagen, donderdag en vrijdag komt juf Marina. Juf Marina heeft eerder bij ons op school gewerkt in een kleutergroep en start nu weer na haar zwangerschapsverlof.

2017_margot 2017Mirjam         2017Monique 2017Yolanda            2017marielle 2017Marina

Margot      Mirjam                      Monique     Yolanda                   Mariëlle     Marina

 

Thema

We gaan de eerste drie weken werken rondom kennismaking, samenwerken en identiteit. Identiteit is een schoolbreed thema waarover verderop meer staat vermeld.

In de eerste week staat vooral kennismaking en nieuwe vrienden maken centraal. We gebruiken hiervoor het boek ‘Wil jij mijn vriendje zijn?’. De woorden voor de woordenschat zijn: vragen (ww), alleen, vastzitten, hinniken (paard), tjilpen (vogel), klapperen (krokodil), brommen (nijlpaard), trots (pauw), verlegen. De letters ‘a’ en ‘aa’ worden aangeboden en we leren het cijfer 11. Aan het einde van de week starten we met het schoolbrede thema ‘identiteit’.

2017olifant

In de tweede week bieden we de kinderen het prentenboek ‘Rikki en zijn vriendjes’ aan en een boek over ‘ja’  en ‘nee’ zeggen. Ook werken we verder over ‘identiteit’. De woorden voor de woordenschat zijn hierbij: ik-jij-wij, uniek, mezelf, anders, hetzelfde. In de tweede week beginnen we ook met de cito-rekentoets. Hierover verderop meer. Op dinsdagmiddag 17 januari komt Marinho Peters van Art4U in alle drie de groepen weer een muziekles verzorgen.

2017Rikie

Week drie start met het prentenboek over ‘Elmer’, een olifant die anders is dan andere olifanten. We leren de letters ‘e’ en ‘ee’ en het cijfer 12. De woorden voor de woordenschat zijn: de kudde, de lappendeken, het oerwoud, hetzelfde, anders, het spiegelbeeld, opmeten, van klein naar groot, het meetlint.In de derde week starten op woensdag ook de nationale voorleesdagen. Ook hierover staat hieronder meer informatie.

2017Elmer

Nationale voorleesdagen

De nationale voorleesdagen rondom het prentenboek ‘De kleine walvis’ starten op woensdag 25 januari en eindigen op zaterdag 4 februari. De opening hiervan wordt voor de kleutergroepen verzorgd door de Bibliotheek Veldhoven op woensdag 25 januari. Voor een voorleesmiddag zijn wij op zoek naar enthousiaste opa’s en/of oma’s die op vrijdagmiddag 27 januari ’s middags in de groep van hun eigen kleinkind voor willen komen lezen. Een intekenlijst hiervoor komt naast de klassendeur te hangen. Het voorlezen gebeurt in kleine groepjes.

2017opaenoma

Citotoets rekenen

Van 16 t/m 26 januari nemen we de citotoets rekenen af. Bij de oudste kleuters gaan alle kinderen deze toets maken, voor de jongste kleuters geldt dat zij hiervoor minimaal 3 maanden op school moeten zitten. De toets is een groepstoets en wordt door de eigen leerkracht(en) afgenomen. Wanneer alle kinderen getoetst zijn, kunt u het resultaat van uw eigen kind in parnassys lezen.

2017Cito

Identiteit

In de loop van de eerste week starten we met het thema ‘identiteit’. Voor de kleutergroepen en groep 3 krijgt het thema de volgende invulling:

  • We starten met een woordveld waarop van elk kind een foto geplakt wordt. Iedereen mag vier kenmerken noemen die bij hem/haar passen. Deze worden genoteerd op het woordveld. We gebruiken hiervoor de foto’s die we ook gebruiken voor de naamkaartjes van de kinderen.
  • We bieden het prentenboek over Elmer aan over een olifant die anders is dan andere olifanten.
  • We spelen spelletjes waarbij we de kinderen laten ervaren dat er overeenkomsten en verschillen zijn tussen iedereen.
  • Er komt in de klas een speciale tafel: ‘De tafel van…….’. Alle kinderen mogen een keer deze tafel vullen met spulletjes van thuis die aangeven wie ze zijn. Denk hierbij aan lievelingseten, speelgoed, voorleesboek, foto’s enz.. Wanneer uw kind hiervoor aan de beurt is, krijgt u een brief waarop meer informatie staat en de dag waarop uw kind de tafel mag inrichten.
  • In de loop van het thema krijgen de kinderen ook ‘huiswerk’. Dit bestaat uit een A4tje waarop u met uw kind antwoord moet geven op een aantal gestelde vragen. De ingevulde lijsten (voorzien van foto) krijgen een mooie plaats in de klas en gaan later in het plakboek van de kinderen.

Een heleboel informatie aan het begin van het nieuwe jaar! Mochten er nog vragen zijn, kom gerust!

Vriendelijke groet,

Margot, Mirjam, Monique, Yolanda, Mariëlle en Marina


Muzieklessen Art4u

Deze week zijn we in de kleutergroepen gestart met muzieklessen vanuit Art4U. Om de week komt Marinho Peters in beide groepen een les geven. De andere week geven de leerkrachten van KA en KB zelf een muziekles die hier bij aansluit. De eerste les vond plaats op dinsdag 22 november. De laatste les zal plaatsvinden op dinsdag 18 april.

Nieuwe juf in KB
In groep KB is sinds 2 weken een nieuwe juf. Juf Natasja doet de opleiding onderwijsassistent en loopt op donderdag stage in groep KB. Welkom juf Natasja!

Thema Sint
Afgelopen maandag zijn we gestart met het thema Sint. Dit thema is geopend door Verve de vertelclub. Ze hebben het verhaal verteld van “Sinterklaas en de tijdmachine”. Op deze manier combineren we de uitloop van het thema Uitvinders met het thema Sint.
In dit verhaal hebben de Pieten een tijdmachine omdat Sint daarmee alle cadeautjes die Max graag wil kan gaan regelen. De tijdmachine brengt Sint in de tijd van de dinosaurussen, de tijd van de ridders en in de tijd van de piraten. Dan is de tijdmachine kwijt en blijkt dat hij in de toekomst is. Uiteindelijk komt het allemaal weer goed en krijgt Max van Sint prachtige cadeautjes in zijn schoen.

sint-en-tijdmachine
Gedurende het thema gaan de kinderen in de klas aan de slag met alles rondom het thema tijd en natuurlijk het thema Sint. In de klassen is een Sinterklaashoek waar kinderen pakjes in kunnen pakken, schoentjes kunnen vullen, pepernoten en chocoladeletters bakken, in het grote boek schrijven en alles wat Sint en zijn Pieten nog meer te doen hebben in deze drukke tijd. Daarnaast zal de uitvindershoek in de gele klas nog blijven bestaan.
Op vrijdag 2 december gaan we in de middag samen met de kinderen pepernoten bakken. We kunnen hierbij de hulp van wat ouders goed gebruiken! Wanneer u zich hiervoor aan wilt melden kan dit op het lijstje dat hangt op de deur van de gele klas.

pepernoten

Op maandag 5 december brengt Sinterklaas een bezoekje aan onze school
Op dinsdag 6 december mogen alle kinderen één klein cadeautje meebrengen dat ze tijdens pakjesavond gekregen hebben. Ze mogen dit laten zien, er over vertellen en mogen er in de ochtend tijdens het speelwerkuur mee spelen. Het meebrengen van het cadeautje is op eigen risico. Let op, we beginnen die dag een half uurtje later!! De schooldag start dus pas om 09.00u.
Tijdens het thema Sint worden twee letters gelijktijdig aangeboden. We herhalen de S van Sint en we bieden als nieuwe letter de P van Piet aan. Hiervoor mogen de kinderen dan natuurlijk weer spullen van thuis meebrengen voor de letterkast.
Ook besteden we tijdens dit thema aandacht aan de letters van de eigen namen van de kinderen.

chocoladeletter-1chocoladeletter-2

Bij het aanleren van de letters leren we de kinderen de klanken aan. We gebruiken dus niet de alfabetische benaming. Door kinderen de klank te leren die bij de letter hoort, sluiten we aan bij de voorbereidingen op het leren lezen. Kinderen leren lezen door klanken op gehoor aan elkaar te koppelen tot een woord. Wanneer de alfabetische benaming gebruikt wordt kunnen kinderen dus niet horen welk woord er gezegd wordt of geschreven is.

De woorden voor de woordenschat voor de komende drie weken zijn:
De tijdmachine – het verleden (vroeger) – het heden (nu) – de toekomt (later) – de klok – ouderwets – de ochtend – de middag – de avond – de nacht – de stoomboot – de haven – de kade – huppelen – de mantel – het recept – bakken – wegen – verdelen – de letter

 


Thema     Uitvinden

Afgelopen maandag zijn we gestart met het thema ‘uitvinden’.  Als  themaopening hebben de kinderen naar een kort filmpje gekeken ‘een hut voor Snoes’ waarin oma aan buurjongen Tim gevraagd heeft haar schuurtje te repareren omdat hij zo’n handige jongen is. Pompom wil ook wel handig zijn en besluit een hut voor Snoes de poes te maken. Maar wanneer het gaat waaien, stort de hut in en vlucht Snoes de poes van schrik weg. Pompom jammert verdrietig: “Was ik ook maar zo slim als Tim. Als ik iets maak mislukt het. Ik kan ook niks zelf!”

uitvinden-1

Gedurende het thema gaan de kinderen Pompom helpen om allerlei dingen te bedenken en te maken. In de eerste anderhalve week oriënteren de kinderen zich op het thema ‘uitvinden’. Middels het ankerverhaal “Hoe voelt dat?” bedenken ze inventieve manieren om over een schutting heen te komen en ontdekken wat handig is bij het bedenken en maken van nieuwe dingen. In de twee weken daarna leren de kinderen dat een uitvinder iemand is die een nieuw idee bedenkt en daarvan een ontwerp maakt.  Ook bedenken ze een eigen droomuitvinding en tekenen ze zichzelf als uitvinder.

uitvinden-6

In de constructiehoek op de gang zullen allerlei uitvindingen gemaakt gaan worden. In de lege klas tegenover de kleutergroepen gaan de kinderen experimenten met drijven en zinken en zullen ze zelf aan de slag gaan met materialen om uitvindingen te bedenken.

uitvinden-3uitvinden-4uitvinden-5

De eerste week wordt de letter ‘v’ aangeboden, in de derde week de letter ‘f’. Hiervoor mogen de kinderen dan natuurlijk weer spullen van thuis meebrengen voor de letterkast.

vf
De woorden voor de woordenschat voor de komende drie weken zijn:
Bouwen – verbinden – de tape – kapot – repareren – de stekker – de liniaal – de nietmachine – de waterpas – het snoer – het vliegtuig – instorten – meten – de veer – de knop (het knopje)

Het thema wordt afgesloten met een vertelling over Sinterklaas en de tijdmachine. Dit is dan ook meteen de start van het Sinterklaasthema waarmee we beginnen in de week van 21 november.

Wij hebben veel zin in dit nieuwe thema en hopen dan ook dat we over een aantal weken de allerbeste uitvinders zullen zijn!


Thema “Doen alsof” Oktober 2016

Het thema
Deze week zijn we in de kleutergroepen gestart met het nieuwe Schatkist thema: Doen alsof.
In dit thema houdt buurjongen Tim Pompom voor de gek. Hij fopt hem door te doen alsof hij een politieagent is. Pompom bedenkt natuurlijk samen met de kinderen een plan om buurjongen Tim terug te pakken. Ook lezen we in het boek “Een restaurant voor Olifant” . In dit boek komt op verschillende manieren het foppen, verkleden en doen alsof aan bod.
In dit thema leren we hoe je iemand kan foppen en wanneer het wel en niet leuk is. Ook leren we hoe je kan doen alsof je iets of iemand anders bent. In de speelhoek zullen de komende weken veel optredens te zien zijn waarbij foppen en doen alsof het uitgangspunt zijn.
Uiteraard besteden we de komende dagen ook aandacht aan de kinderboeken week.

doen-alsof-1doen-alsof-2

Letters en cijfers
Tijdens dit thema zullen we twee nieuwe letters behandelen. De letter “t” in de eerste week en daarna de letter “k”. Kinderen mogen, nadat de letter in de klas is aangeboden, spullen meebrengen voor in het letterkastje.
Ook zullen we tijdens dit thema extra aandacht besteden aan het cijfer 3 en 4.

Woordenschat
Dit zijn nieuwe woorden die we de komende periode gaan aanbieden:
Je verkleden – schminken – de pruik – de politieagent – nadoen – de kok – het gezicht – foppen – verbaasd – goochelen – deftig – het masker – het sieraad – de acteur – de piraat – de brandweerman – de camouflage – de buiging – het applaus – het publiek – het decor – de microfoon – het podium – het theater.

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.

Over een paar weken komt er weer een nieuw stukje over ons op de website. Zo blijven jullie allemaal goed op de hoogte van wat wij allemaal doen. Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.

Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de kleutergroepen


September 2015

Na een welverdiende vakantie zagen we elkaar weer terug op maandag 5 september.  We  hadden we elkaar natuurlijk veel te vertellen en vonden het heel fijn om elkaar weer te zien na zo`n lange periode. Natuurlijk moesten we ook weer een beetje wennen aan het vroege opstaan!

Graag willen we ons ook even voorstellen: wij zijn de jongste leerlingen van de Berckacker en zitten in groep KA of groep KB. De juf van groep KA is juf Margot. Zij is op woensdag vrij en dan komt juf Mariëlle. Op maandag en dinsdag loopt juf Lizanne stage in groep KA. De juffen van groep KB zijn juf Mariëlle en juf Yolanda. Juf Mariëlle is er maandag en dinsdag  en juf Yolanda is er op woensdag, donderdag en vrijdag. Een enkele keer komt op maandag juf Mirjam. De kinderen van groep KA zitten in de blauwe klas en de kinderen van groep KB in de rode klas.

In de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn er ook een aantal kinderen die voor het eerst naar de basisschool kwamen en dat ging super goed. Er waren bijna  geen tranen en de kinderen die al wat langer op school zijn, hebben goed geholpen.

Thema Schatkist
De eerste schoolweek zijn we  gestart met het thema “de schatkist”.  We werken vier weken rondom dit thema. De kinderen hebben kennis gemaakt met de nieuwe Pompom en zijn vrienden: oma en poes Snoes, de buurjongen Tim, zijn nichtje Loeloe en Zoem de bij. Deze figuren zullen in de meeste thema`s van dit schooljaar terugkomen.

schatkist-1

Vorige week heeft de juf het thema geopend door het verhaal “zwemmen op zolder”  voor te lezen:
Pompom en Loeloe zijn in de tuin van oma. Als oma even naar de buren gaat, vervelen ze zich. Dan hebben ze een idee: ze gaan diepzeeduikertje spelen. Met hun snorkel en duikbril op zwemmen ze naar zolder. Daar mogen ze eigenlijk niet komen. Op zolder vinden ze een schatkist. De inhoud daarvan valt tegen. Het zijn spulletjes die oma heeft bewaard. Als oma thuis komt en ontdekt waar ze zijn, is ze gelukkig niet al te boos. Ze heeft al haar aandacht bij haar schatten in de kist.  Pompom en Loeloe gaan er snel vandoor. Op naar Tim, dan kan hij voor hen een echte schatkist maken. Daar kunnen ze dan hun eigen schatten in bewaren!
schatkist-2schatkist-3

De kinderen ontdekken tijdens dit thema dat je niet alleen in de schatkist iets kunt bewaren, maar dat er vele manieren zijn om dingen in te bewaren. Natuurlijk zijn we ook heel erg benieuwd of de kinderen ook  schatten hebben!  Ze mogen daarom één schat mee naar school nemen. We zullen deze schatten zorgvuldig in de schatkist bewaren!

Natuurlijk hebben we ook al hard gewerkt. We zijn begonnen met het maken van de verjaardagskalender. Deze hangt in de klas zodat we precies weten wanneer er iemand jarig is. Ook zijn we druk bezig met het maken van een mooie schatkist. Hierin kunnen we onze eigen schatten bewaren. In de gang is nu de bouwhoek en de constructiehoek waarin de kinderen van beide groepen samen kunnen spelen. In de klas hebben we nu ook een zandtafel, maar daar kan ook water in. Deze week zijn er in de zandtafel schatten verstopt die wij mogen gaan zoeken!

pompom-1
De eerste week hebben we ook al een nieuwe letter geleerd. Dit is de letter Z. Dat is de eerste letter van Zoem de bij, het vriendje van Pompom.

zoem

Samen hebben we woorden bedacht die beginnen met deze letter. Alle kinderen mogen van thuis spulletjes meebrengen die beginnen met de letter Z. Deze zetten we dan op onze lettertafel en wanneer we over twee weken een nieuwe letter leren, mogen we de spullen van de letter Z weer mee naar huis nemen.
In de vierde week wordt de letter ”S” aangeboden. (van Snoes de poes)

pompom-7 pompom-3 pompom-4

Dit zijn nieuwe woorden die we de komende periode gaan aanbieden:
de school, verlegen, zich voorstellen, het nichtje, nieuwsgierig, de zolder
de schatkist, tegenvallen, het slot , de klank, de lippen , de schat, de verzameling, bewaren, raden, op slot, ruzie,  de regel, belangrijk, waardevol, het voorwerp, de koffer, de spaarpot, de munt, open/dicht, het etui , de envelop, de schatkaart, blij, bang, glibberig .

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.

Over een paar weken komt er weer een nieuw stukje over ons op de website. Zo blijven jullie allemaal goed op de hoogte van wat wij allemaal doen.
Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
pompom-5 pompom-6

Met vriendelijke groet,
De leerkrachten van de kleutergroepen


Thema  Er op uit              27 juni t/m 21 juli 2016

Afgelopen maandag zijn we begonnen aan het nieuwe thema ‘er op uit’. De opening van dit thema was het verhaal van Grote Pien en Kleine Pien.

Kleine Pien op reis

Het verhaal gaat over een meisje, Grote Pien, dat samen met haar knuffel Kleine Pien een fietstocht gaat maken naar het park. Onderweg zien ze van alles. Als Grote Pien te hard door de bocht fietst, valt Kleine Pien uit de fietstas. Gelukkig doet Grote Pien het daarna wat kalmer aan. Dan gaat Grote Pien echt op reis; ze gaat kamperen. Kleine Pien mag ook mee, maar de knuffel Beer niet. Wel nemen ze het oor van Beer mee. Kleine Pien praat via dit oor met Beer voordat ze gaat slapen.

We gaan in dit nieuwe thema werken rondom uitstapjes en kamperen.
De eerste week gaan we werken rondom uitstapjes maken; wat zijn dat, waar kun je dan naar toe gaan, etc. Ook hebben we het dan over routes lopen en plattegronden maken.
Vanaf de tweede week gaan we ons meer richten op de camping: wat is een camping, wat zie je daar allemaal, hoe reserveer je een plaats, hoe ziet een plattegrond van de camping er uit, etc.
We sluiten het project af door voor elkaar routes en plattegronden te maken die we in de school kunnen nalopen.

Op de gang zullen we een campinghoek gaan maken waarvoor de kinderen spullen mee mogen brengen.
Camping

In de komende vier weken leren we ook nieuwe letters en behandelen we cijfers.

A - kopieij - kopie18 - kopie19 - kopie

Tientallen     de tientallen

De woorden van de woordenschat van dit thema zijn: Op reis, het park, het spoor, botsen, meten, linksaf/rechtsaf, het park, de bushalte, het klimrek, de wip, de pijl, de bagage, de zee, het luchtbed, de slaapzak, de tent, de la, de deken, de tandenborstel, het souvenir

Belangrijke data:

Vrijdag 8 juli is er een studiedag en zijn de kinderen vrij
Dinsdag 12 juli gymles in de grote gymzaal voor alle kleuters die komend schooljaar naar groep 3 gaan (dus gymtas meebrengen!)
Woensdag 13 juli ouderbedankactiviteit
Donderdag 21 juli doorschuifochtend
Leerkrachten kleuterbouw


Thema  Lente: De boerderij              9 mei /m 3 juni 2016
Evaluatie thema:

De afgelopen weken stonden in het thema van Moederdag en gezonde en ongezonde voeding. Nadat we met de kinderen een echte schoonheidssalon gemaakt hebben op de gang zijn de kinderen enthousiast aan de gang gegaan met het mooi maken van elkaar. Ook hebben we natuurlijk hard gewerkt aan de verrassing voor moederdag.

Lente 1Lente 2

De donderdag voor de vakantie hebben wij een mooie dag gehad op school. We hebben de dag geopend met een modeshow op een rode loper. De kinderen hebben goed maar elkaar gekeken en hebben allemaal hun eigen kleren geshowd.

Lente 5 Lente 3 lente 6
Ook hebben we de vrijdag voor de vakantie een koningsdag ontbijt gehad en de rest van de ochtend hebben we spelletjes gedaan rond de school. In de middag zijn we nog even in de eigen klas geweest en daarna hebben we prijsuitreiking gehad op de speelplaats. Wij hebben met de kleuters drie prijzen in de wachtkunnen slepen: één prijs voor het sportiefste groepje, één prijs voor het groepje dat het beste heeft samengewerkt en nog één prijs voor het groepje dat de meeste punten heeft gehaald met de spelletjes. We mochten ’s middags zelfs de stormbaan van groep 3-4 uitproberen.
Nieuw thema:

Afgelopen maandag zijn we begonnen aan het nieuwe thema ‘Lente’. De opening van dit thema werd gedaan door Verve en ging over een kleine mol die wilde weten wie er op zijn kop gepoept had!

Mol

We gaan in dit nieuwe thema werken rondom de boerderij. De eerste week gaan we samen de boerderij verkennen. Wat is er te zien, wat gebeurt er? Er zijn verschillende soorten boerderijen. In de tweede week richten we ons op de planten in de lente: hoe groeien ze? De derde week werken we rondom de dieren in de lente: Hoe ontwikkelen ze zich? We sluiten het project in de vierde week af met de boerderij in het algemeen. Maar het wordt niet zomaar een afsluiting……..
Op vrijdag 3 juni gaan we met de kleuters naar de kinderboerderij! Het wordt niet alleen de afsluiting van het thema maar…… de juffen vieren dan ook hun verjaardag! Extra feestelijk dus. Een uitnodiging hiervoor ontvangen de kinderen uiteraard nog want ze worden allemaal uitgenodigd!!
Jarig
Op de gang zullen verschillende dingen over de lente te zien zijn. We gaan plantjes zaaien en maken een boerderijhoek.

Plantjes

In de komende vier weken leren we ook nieuwe letters en behandelen we cijfers. In de week van 9 mei staan de letter L en het cijfer 15 centraal. In de week van 23 mei de letter f en het cijfer 16.
L 15 f 16

De woorden van de woordenschat zijn voor week 1 de boerderij, de kinderboerderij, de stal, het hok, de boer, de boerin, het weiland, de tractor, de kruiwagen, het hooi, het stro, de overal, de klompen en het gereedschap.
In de week van 16 mei leren we daar de woorden  groeien, het zaad, zaaien, planten, bloeien, de aarde, de bloembol, de lente, de bloesem, oogsten, de moestuin en (onkruid) wieden bij.
De woorden van de woordenschat in week 3 zijn het paard/het veulen, het varken/de big, de koe/het kalf, het schaap/de lam, de kikker/het kikkervisje, de eend/het kuiken, de pauw, de hond/de pup en de rups/de vlinder.
In week 4 herhalen we de aangeleerde woorden van het thema.

Belangrijke data:

Woensdag 11 mei (vandaag!) hebben we van 9.00 tot 9.30 uur een gastles aangeboden gekregen vanuit de stichting ‘Don’t forget the children’. Dit is ons goede doel waarvoor we op woensdag 8 juni de sponsorloop gaan houden. Hierover ontvangt u meer informatie via de nieuwsbrief.
Woensdag 18 mei krijgen de kinderen hun sponsorlijsten mee om sponsoren te gaan zoeken.
Maandag 16 mei zijn de kinderen vrij in verband met 2e pinksterdag.
Dinsdag 17 mei is er een studiedag en zijn de kinderen ook vrij.
Maandagmiddag  23 mei is er een open middag en woensdag 25 mei een open ochtend. Zoals u gewend bent, kunt u zich t.z.t. inschrijven middels de intekenlijsten op de klassendeuren.

Toetsen:

In de eerste twee weken wordt bij zowel de jongste als de oudste kleuters de woordenschattoets afgenomen. Dit is voor alle kinderen een individuele toets. Vanaf begin juni wordt bij alle kinderen de reken- en taaltoets nogmaals afgenomen. Deze toetsen zijn klassikaal.

abc Cito 1 Cito 2
Alweer genoeg (leuke!) dingen te doen zo na de vakantie! Kom gerust na school eens kijken!

Leerkrachten kleuterbouw


Nieuws uit de kleutergroepen                   April 2016

Evaluatie thema Pasen
De afgelopen weken stonden in het thema van Pasen. Na een spannende opening zijn de kinderen in de klas enthousiast aan de slag gegaan met verschillende werkjes rondom Pasen. Er werden mooie eieren geknutseld en gekleid, er werd geschreven, gestempeld en geschilderd en natuurlijk werden er ook eieren verstopt en gezocht.

Gedurende deze drie weken stonden er ook nog wat bijzondere dagen op de planning. Zo zijn alle klassen op bezoek geweest bij de bibliotheek van Veldhoven. Daar werd er voorgelezen, over boeken gepraat en natuurlijk mochten kinderen ook zelf leuke boeken zoeken en bekijken.

Bieb 1 Bieb 2 Bieb 3

Na wekenlang oefenen mochten de kinderen ook hun dans laten zien aan de andere kinderen van de school. Alle dansen waren super goed gelukt en heel leuk om naar te kijken. We hebben er van genoten.

Dans 2 dans 1

De donderdag voor het paasweekend hadden we natuurlijk weer de paastocht. Voor vertrek werden alle snoetjes omgetoverd tot schattige haasjes. Gewapend met een mand voor eitjes gingen we op pad. De pijlen brachten ons bij twee slapende paashazen. Doordat ze zich verslapen hadden, waren de paaseieren nog niet verzameld. Een mooi taakje voor ons dus! Toen alle paaseieren in de mand van de haas zaten kregen we iets lekkers en konden we verder speuren. We kwamen nog langs de Keuterboerderij waar we alle dieren hebben bekeken en soms zelfs geaaid. Na nog even spelen bij een speeltuintje waren we weer terug op school waar we lekker allemaal nog een chocolade paasei op mochten snoepen. Wat een leuke ochtend!

Paastocht 3 Paastocht 2 Paastocht 1
Nieuw thema
Afgelopen maandag zijn we begonnen met het nieuwe thema.

Omdat het bijna Moederdag is staat dit bij ons in de klas de komende periode centraal. Het themaverhaal van gaat over een meisje dat haar moeder wil verwennen met Moederdag en allerlei dingen bedenkt om haar moeder een verwendag te bezorgen. We richten ons bij dit thema op er mooi en gezond uitzien. Vandaar dat we, naast het mooi aankleden / opmaken ook ingaan op gezonde voeding en dat het belangrijk is om voldoende te bewegen. Probeer samen met uw kind te kijken of hij/zij iets gezonds mee naar school kan nemen, zodat de voeding van de kinderen aansluit bij het thema.

Deze week gaan we op de gang starten met een kapsalon/schoonheidssalon, waar de kinderen elkaar en zichzelf extra mooi/stoer kunnen maken. Zo krijgen de kinderen ook leuke ideeën om mama op Moederdag te verwennen!   Daarnaast gaan we hard aan de slag om iets moois te maken voor alle moeders. Maar dit is natuurlijk een groot geheim.

In de komende weken hebben we nog een aantal speciale dagen op de planning staan:
*Op maandag 18 april komt de schoolfotograaf naar onze school.
*Op donderdag 21 april organiseren we een mooie dag. De kinderen mogen die dag op hun allermooist naar school komen. Denk hierbij aan: mooiste kleren, mooie haren, enz.
*Op vrijdag 22 april staat onze school in het teken van koningsdag. We beginnen deze dag met een ontbijt en gaan verder allemaal leuke spelletjes doen.

Koningsspelen 1Koningsspelen 2

De woorden van de woordenschat bij dit thema zijn:
Het kapsalon, föhnen, de kapper, de shampoo, de krulspelden, verwennen, verrassen, jaloers, het geheim, eerste, laatste, middelste, ongezond eten, gezond eten, het fruit, de groente, de tussendoortjes, de crackers, de cornflakes, de jus d’orange, de voedingsmiddelen, bitter, zoet, zuur, zout, rechts, links, de medaille, snelste, het record, de winnaar, fit zijn, bewegen.

eten
Volgende week wordt daarbij de letter ‘o’ van ontbijt aangeboden. Zoals altijd mogen de kinderen spulletjes meebrengen voor de lettertafel die beginnen met de betreffende letter. Ook zal het cijfers 14 behandeld worden tijdens dit thema.

Toetsen
In de weken tot aan de meivakantie wordt bij zowel de jongste als de oudste kleuters een individuele toets afgenomen. Bij de jongste kleuters gaat het om de rijmtoets, bij de oudste kleuters om de benoemsnelheid van cijfers en letters.

Genoeg te doen zoals u ziet dus kom gerust een keer binnen om te kijken!

Veel groeten,

Leerkrachten kleutergroepen


Nieuws uit de kleutergroepen                   Maart 2016

Evaluatie vriendjes-post
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt in de groepen. We hebben veel samenwerkingsopdrachten gedaan om elkaar beter te leren kennen en daarnaast is er veel post verstuurd! In alle drie de groepen werden veel brieven en kaarten voor elkaar geschreven maar ook kregen we veel post terug. Afgelopen donderdag hebben we als afsluiting van het project met de eigen groep een kaart verstuurd naar iemand  en natuurlijk hopen we dat we ook een antwoord krijgen……

post 1 post 2 post 3

Zoals iedereen wel aan de foto’s op de gang heeft kunnen zien, zijn we de afgelopen weken ook druk bezig geweest met het dansen. Alle drie de groepen hebben een eigen dans geleerd. Op woensdag 23 maart laten we de dansen aan elkaar zien.
dans 1

Ook de ik-koffer wordt door iedereen graag mee naar huis genomen! Wat is het leuk om je eigen spulletjes te laten zien en hierover te vertellen! En wat kan er veel in zo’n klein koffertje! Ook foto’s van het ik-koffertje zijn te zien op de gang.

koffertje 1 koffertje 3 koffertje 2
Nieuwe stagiaires
Sinds 2 weken hebben we er in groep KB en groep KC nieuwe juffen bij.
In groep KB loopt juf Silke stage. In groep KC loopt juf Desy stage. Silke en Desy zijn er in principe iedere dinsdag, maar zullen ook regelmatig op andere dagen in de klas zijn. Welkom!

Silke Desy
Juf Silke                  Juf Desy

Nieuw thema
Afgelopen maandag zijn we begonnen met het nieuwe thema.

We vonden een brief met een schatkaart in de klas. De schatkaart was een plattegrond van de klas met daarop een kruis. In de brief stond dat we moesten gaan zoeken naar een verrassing. We vonden een doos met daarin een heleboel spullen. Na overleg was het al snel duidelijk dat dit voor het nieuwe thema was:

pasen

Deze week gaan we ook als weektaak een mooi paasei versieren. Daarnaast hebben we nog een heleboel andere paas-werkjes en paasspelletjes te doen.
In de komende weken hebben we nog een aantal speciale dagen op de planning staan. Op woensdag 23 maart laten we aan de andere kinderen van de school onze geoefende dans zien. Op donderdag 24 maart hebben alle groepen de paastocht. Op vrijdag 25 maart hebben alle kinderen vrij i.v.m. Goede Vrijdag, net als de maandag daarna i.v.m. Pasen. Naast het thema Pasen hebben we deze week of komende week ook nog allemaal een bezoekje aan de bibliotheek gepland staan.

pasen 3 pasen 2 pasen 1

 

De woorden van de woordenschat bij dit thema zijn:
De kip, de haan, het kuiken, broeden, gekookt ei, gebakken ei, rauw ei, het paasei, de haas, verstoppen, zoeken, de mand, de speurtocht, witte donderdag, goede vrijdag, eerste paasdag, de bibliotheek, het informatieboek, het prentenboek, het leesboek, de letter, het cijfer, het woord, de zin.

vrolijk pasen

Volgende week wordt daarbij de letter ‘n’ aangeboden en in de week van 28 maart leren we de letter ‘v’.  Zoals altijd mogen de kinderen spulletjes meebrengen voor de lettertafel die beginnen met de betreffende letter. Ook zullen de cijfers 12 en 13 behandeld worden tijdens dit thema.


Nieuws uit de kleutergroepen                      17 februari 2016

De carnavalsvakantie is alweer voorbij en we zijn deze week gestart in de nieuwe groepen. Tijd om even terug te kijken op de afgelopen thema’s en daarna vooruit te kijken naar de komende periode.

Inkijken citotoetsen
Voor de carnavalsvakantie hebben alle kinderen een citotoets taal en rekenen gemaakt. Dit betreft de kinderen die minimaal drie maanden op school zitten. Op dinsdag 23 februari mag u, samen met uw kind, deze toetsen in komen kijken. Dit zal zijn van 14.30-15.00 uur.  Een aantal ouders krijgt van ons een persoonlijke uitnodiging om de gemaakte toets(en) individueel te bespreken.  Indien dit voor u van toepassing is, ontvangt u hiervoor uiterlijk aanstaande vrijdag een uitnodiging van de leerkracht.

Afgelopen thema’s
Na de kerstvakantie zijn we gestart met het winterproject ”kikker in de kou”.
We hebben de verschillende natuurveranderingen die kenmerkend zijn voor de winter besproken en we hebben geleerd de kenmerken van de lente, zomer en herfst te onderscheiden van de winter. Ook hebben de kinderen  kennis gemaakt met de facetten van het weerbericht en hebben we onderzocht hoe snel het ijs smelt bij verschillende temperaturen. Het bakje met ijs op de verwarming smolt het snelst! Natuurlijk ging het ook om ijspret!! We hebben besproken wat je allemaal buiten in de winter kan spelen, maar helaas, er viel geen sneeuw……
Wel was het heel koud!!! Daarom hebben we ook activiteiten bedacht die je binnen kan doen. Lekker warm bij de kachel.

ijsblokjes

Na dit project hebben we aan de hand van het prentenboek “Elmer” het gehad over anders zijn dan anderen. De kinderen hebben geleerd dat ze altijd wel iets hetzelfde hebben als een ander, maar dat er ook altijd dingen anders zijn. Wat een leuke ontdekking! Vervolgens hebben we de overstap gemaakt naar het thema carnaval, want met carnaval ziet iedereen er ook behoorlijk anders uit. En dat hebben we gezien! Op de vrijdag van carnaval kwamen er allemaal prachtige kinderen de school binnen. We zagen prinsessen, cowboys, superhelden, dieren en nog veel meer moois. Na een modeshow werd er lekker gedanst en gehost in de speelzaal. Prins Carnaval van Veldhoven kwam langs en we hebben samen met Korein nog wat leuke optredens gedaan. De ochtend werd afgesloten met een lekker zakje chips en een bekertje ranja. Dit was meteen ook de laatste ochtend in de oude groepen. Een klein beetje afscheid dus. Maar niet getreurd, we zien elkaar iedere dag nog!

Carnaval
Vanaf deze week werken we in de drie nieuwe kleutergroepen. Juf Margot is tot aan de zomervakantie de hele week in groep KC werkzaam. De vervanging van juf Mirjam is overgenomen door Ellen van der Weijden. Welkom terug op de Berckacker juf Ellen!
Nieuw thema

Afgelopen maandag zijn we begonnen met het nieuwe thema: Vriendjes en post.
Het thema is geopend door de Vertelclub Veldhoven en dat was weer helemaal geweldig! De kinderen zijn met hun nieuwe juf en klasgenootjes gaan kijken naar de vertelling.

post 2 post 1

Natuurlijk hebben we ook in de klas daarna nog uitgebreid met elkaar kennisgemaakt. Deze week gaan we ook als weektaak een samenwerkingsopdracht maken zodat we elkaar nog beter gaan leren kennen en vrienden kunnen worden. En ook is er in alle drie de groepen afgelopen maandag een bijzondere geheime brief bezorgd…..
We gaan het thema in de klas starten met het boek van schatkist: “Kikker is verliefd” . Het verhaal gaat over Kikker, er is iets helemaal mis met hem maar hij weet niet wat. Hij vraagt raad aan zijn vriendjes Haas en Varkentje en komt er achter dat hij verliefd is op Eend! Hij wil haar zijn liefde tonen maar hoe doe je dat?? Kikker is verliefd

Het thema leent zich uitstekend om de nieuwe groepen te starten en sluit mooi aan bij het schoolbrede thema ‘identiteit’. Daarnaast zullen we ook heel talig aan de slag gaan want we gaan verschillende posthoeken maken waarin de kinderen kaarten kunnen maken en als echte postbodes de post kunnen gaan bezorgen bij de kinderen uit de eigen of de andere groepen. Uiteraard zijn wij heel blij met verschillende materialen die wij hierbij kunnen gebruiken. Denk daarbij aan: kaarten, enveloppen, elastieken, postzegels, postzakken, brievenbus, kleding postbode enz. Heeft u iets voor ons: laat het ons weten!

De woorden van de woordenschat voor de eerste week zijn: de kaart, de naam, de voorkant, het adres, de postzegel, bedroefd, verliefd en verwennen. De tweede week komen daar krijgen, sturen, de post, de voornaam, de achternaam, het postkantoor, de postbode en sorteren bij. In week drie bieden we de kinderen de woorden blij, het geheim, gelukkig, verlegen en het boeket aan. Het project wordt afgesloten met het huisnummer, het pakketje, het postorderbedrijf, de stempel, de envelop, de afzender en het loket.

Deze week wordt daarbij de letter ‘e’ aangeboden en in de week van 29 februari leren we de letter ‘h’.  Zoals altijd mogen de kinderen spulletjes meebrengen voor de lettertafel die beginnen met de betreffende letter.
post 3

Het project sluiten we na vier weken af met het posten van een brief die  we met de hele klas gaan schrijven.

Zoals u weet, werken we momenteel ook schoolbreed over het thema ‘identiteit’. In de week van 29 februari kunt u in de hele school zien hangen wie de verschillende groepen zijn en wat ze belangrijk vinden. Komt u dus gerust kijken, u bent van harte welkom!
Zoals hierboven al beschreven, sluit het thema ‘identiteit’ heel goed aan bij onze kennismaking in de nieuwe groepen. Om elkaar nog beter te leren kennen, gaan we in alle drie de groepen de ‘ik-koffer’ introduceren. Vanaf maandag 22 februari krijgt elke dag één kleuter per groep een koffertje mee naar huis. Thuis mag hij/zij daar spullen in doen die iets over hem/haar vertellen. U kunt hierbij denken aan lievelingseten, boek, foto, film o.id..  Het koffertje wordt de volgende dag weer mee naar school genomen en in de klas mag degene van wie de spullen zijn aan de hand van de meegebrachte materialen vertellen over zichzelf. Dezelfde dag mag hij/zij de spullen weer mee naar huis nemen en gaat de ‘ik-koffer’ met een ander mee.
koffer
Naast het project ‘identiteit’ en  ‘vriendjes en post’ staat er nog iets bijzonders op de kalender! Elk jaar hebben we op school een project rondom Kunstwerk. Dit jaar krijgen wij danslessen aangeboden van dansschool Sidanza uit Steensel. De kinderen gaan experimenteren met dans waarbij ze gebruik maken van expressie en hun eigen creativiteit. De lessen voor de kleuters duren ongeveer drie kwartier en vinden vanaf 16 februari plaats op de dinsdagochtenden. Er zullen voor de kleutergroepen vier lessen zijn.

gymnastiek
Genoeg te doen zoals u ziet dus kom gerust een keer binnen om te kijken!

Veel groeten,

Leerkrachten kleutergroepen


Nieuws uit de kleutergroepen     januari 2016

Sint en kerst in de kleutergroepen en het nieuwe thema!
Het lijkt allemaal al weer zo lang geleden: Sinterklaas in Nederland en een heerlijk kerstdiner!  Toch willen we heel kort even terugblikken op deze thema’s want wat hebben we genoten. Elk jaar is het toch weer afwachten of Sint tijd heeft om bij ons langs te komen en ook dit jaar hadden we weer geluk:
Op vrijdag 4 december kwam hij op onze school met twee Pieten! En wat een prachtige cadeaus kregen we weer.
Sint 1 Sint 2 Sint 3

Toen Sint weer vetrokken was, gingen we meteen werken rondom Kerstmis. In de gang hadden we een kersthoek waarin we konden spelen rondom het kerstverhaal.

Kerst 2 Kerst 1
Tijdens de kerstviering van donderdag 17 december (’s avonds in het donker naar school!!!!) hebben we eerst in de hal met de kinderen van groep 3 een kerstoptreden verzorgd.

Kerst 4 Kerst 3

Daarna hebben we in de klas heerlijk gegeten van alle lekkere hapjes die de ouders voor ons gemaakt hadden. Wij willen iedereen daarvoor heel hartelijk bedanken!!! Het zag heel feestelijk uit.

Kerst 6 Kerst 5

Jullie begrijpen natuurlijk wel dat we toen toe waren aan een paar heerlijke weken vakantie!

Nieuw thema
Kikker in de kou
Dit winterproject duurt tot en met 22 januari. Als opening van het thema gaan we het verhaal “kikker in de kou” lezen.

Samenvatting van het verhaal:
Als Kikker op een ochtend in de winter wakker wordt, ligt er buiten sneeuw en het water in de vijver is bevroren. Eend komt aan schaatsen en vraagt of Kikker ook mee gaat schaatsen. Kikker mag de schaatsen van Eend lenen, maar hij valt en heeft het heel koud. Als hij varkentje tegenkomt, zegt die dat koud weer juist zo fijn is en ook Haas vindt het heerlijk buiten. Maar Kikker bibbert van de kou, want hij heeft geen speklaag of warme vacht. Hij gaat thuis zitten bij de kachel. Maar als na een tijdje het hout op is, moet hij toch naar buiten om hout te zoeken. Hij verdwaalt en valt uitgeput in de sneeuw. Gelukkig vinden zijn vrienden hem. Ze brengen hem naar huis en verwennen hem. Dan vindt Kikker de winter niet meer zo erg naar. Maar op een ochtend schijnt de zon en is de sneeuw eindelijk gesmolten. En dan is Kikker weer echt blij!

Kikker 2 Kikker 1
In het boek “Kikker in de “kou”, staat de winterpret voor kikkers vrienden centraal. Ze introduceren vrolijke winterspelen in de kou.

In de tweede week gaan we samen met Pom Pom de winter ontdekken. De kinderen bekijken met hem wat er in de winter zo anders is dan in de overige seizoenen. We gaan kijken naar het weerbericht, we bespreken alle weertypes en onderzoeken ijs.

In de derde week van dit project gaan we het onderwerp “dieren in de winter bespreken”. Waar zijn de dieren en wat doen ze? Hoe zorgen ze voor zichzelf in de winter?

Dit zijn nieuwe woorden die we de komende weken  gaan aanbieden:
Week 1:donker/licht, de vorst, de winter, de winterjas, de kou, de want, het ijs, glad, blij/vreugde, verdrietig.
Week 2: het weerbericht, de temperatuur, de thermometer, de sneeuw, bibberen, smelten, de diepvriezer, de handschoen, dooien, vriezen.
Week 3: het voedsel, de speklaag, de vacht, de winterslaap, de schuilplaats, het verenpak, de voederplaats, overwinteren, de voorraad, vetbol.

wolken Vogels in de winter

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.
Lettertafel: In week 2 bieden wij de letter “d” aan.  Uw kind mag dan iets van thuis meenemen wat met deze letter begint.
In de gang gaan we een winterhoek maken waarin de kinderen van beide groepen het verhaal van “kikker in de kou”, na kunnen spelen.
Op de site www.kleuterportaal.nl » kleuterthema’s schatkist  » schatkist pakket 2  winter, staan heel veel leuke educatieve spelletjes, prentenboeken, filmpjes en liedjes die te maken hebben met dit thema. Zeker heel leuk om dit samen een keer met uw kind te doen!

voederhuisje  En nu maar hopen op echt winterweer!!
Half januari gaan we ook weer de Cito kleutertoetsen afnemen. Alle oudste kleuters en jongste kleuters die voor de herfstvakantie zijn ingestroomd gaan een taal- en rekentoets maken. Voor de kinderen is dit ‘het werken in een boekje of een spelletje met de juf’. Natuurlijk wordt u daarna in de gelegenheid gesteld om de boekjes in te kijken.
Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
namens de leerkrachten van de kleutergroepen


Nieuws uit de kleutergroepen                                      25 november 2015

De afgelopen weken hebben we niet alleen veel geleerd over drijven en zinken maar hebben we er in de kleutergroepen veel nieuwe uitvinders bij gekregen! Er is veel getimmerd, los gedraaid, vastgeschroefd en gelijmd. En alle uitvinders gingen met tien vingers de uitvindershoek in en kwamen er ook met tien vingers weer uit!
Techniek 1 Techniek 2 Techniek 3

De hoek is zo’n succes dat we deze de komende weken nog even laten zoals hij nu is. Sinterklaas kan vast nog wel Pietjes gebruiken die zo goed kunnen omgaan met ‘gevaarlijk’ gereedschap.
Vorige week woensdag hebben we samen op school ontbeten. Dat was hartstikke gezellig. We konden kiezen uit lekker en gezond broodbeleg en door de hulp van ouders kwam het ook na het ontbijt met de klassen weer helemaal goed! Dank jullie wel!
Ontbijt 2 Ontbijt 1 Sint 1
Inmiddels is Sinterklaas natuurlijk weer in het land. Afgelopen dinsdag mochten we onze schoen al zetten. En we hadden geluk: de rommelpieten waren onze groepen voorbij gegaan waardoor alles er nog netjes uit zag!  Alleen……. Er zaten maar twee pepernoten in de schoen…Gelukkig waren er in beide groepen kinderen die hele goede speurneuzen hadden waardoor we een hele grote zak met pepernoten vonden waarvan we nog twee dagen hebben kunnen snoepen!
Nieuw thema:
Natuurlijk werken we de komende twee weken over Sinterklaas en kerstmis. We volgen van de methode Schatkist het anker ‘Feest in december’ met daarbij het ankerverhaal ‘Kerstmis met Pietje’. Het verhaal gaat over prinsesje Petronella die niet weet wat ze aan Sinterklaas moet vragen omdat ze alles heeft, behalve….. een vriendje. Van Sinterklaas krijgt ze een echt Pietje als vriendje cadeau maar wanneer  Sinterklaas weer naar huis is, krijgt Pietje heimwee. Een spannend verhaal waarin Sinterklaas en kerst in elkaar verweven zijn.

Kerstmis met Pietje
Voor de woordenschat komen de volgende woorden tijdens het sinterklaasproject aan bod:
Het pakketje, de lijst, het magazijn, het gedicht, passen, het paleis, verlangen, de letter, het woord, de brief, de wens, het verschil, bloem, kneden, meer/minder/evenveel en de regel.

Sint 2

Tijdens het kerstproject komen daar de volgende woorden bij: voorbereiden, december, versieren, uitzoeken, versturen, de kaart, de postzegel, bijzonder, de maaltijd en tafeldekken.

Kerstman

In week 48 leren we de kinderen de letter P en het cijfer 6, in week 51 is dat de letter i en het cijfer 7. Uiteraard mogen de kinderen iets meebrengen wat met deze letter begint.
Zowel tijdens het sinterklaas- als kerstproject maken wij veel gebruik van de lessen rondom deze thema’s vanuit www.kleuterportaal.nl. De moeite waard om deze site eens met uw kind te bekijken!
Op dinsdag 1 december gaan we met de kinderen pepernoten bakken. Hiervoor hebben we hulp van ouders nodig en hierover heeft u inmiddels een mail gehad.
Op donderdag 3 december krijgen de kinderen hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De week daarna, op dinsdag 8, woensdag 9 en donderdag 10 december, nodigen wij alle ouders uit voor een rapportgesprek.
Deze week gaat juf Mirjam met zwangerschapsverlof. We wensen haar natuurlijk een heel fijn verlof toe en een goede bevalling. We zouden het erg leuk vinden wanneer zij met haar baby een keer bij ons op bezoek komt! Mirjam wordt vervangen door juf Margot en voor haar geldt: welkom in onze kleutergroepen!!
Beschuit met muisjes
Over vier weken begint de kerstvakantie maar zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is er de komende periode nog genoeg te doen!
Leerkrachten kleutergroepen


Nieuws uit de kleutergroepen

Hopelijk heeft iedereen genoten van een welverdiende vakantie!  Het was in ieder geval heerlijk herfstweer. Voor de herfstvakantie hebben we  hebben we weer hard gewerkt. Alle werkjes, liedjes en andere kringactiviteiten hadden te maken met de herfst.
Samen met de juf hebben we een bijzonder werkje gemaakt voor in ons plakboek.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
We hebben een boom geknipt en alle takken moesten op het papier passen. Dat was dus heel goed kijken en meten! Daarna mochten we met onze vingers herfstbladeren stempelen. Dat was natuurlijk het allerleukste.

In de bouwhoek hebben we  prachtige paddenstoelen gemaakt. Gezellig dat we dit samen met een vriendje of vriendinnetje konden doen.

Herfst 2

Op de gang hadden we een herfsthoek ingericht . Veel kinderen hadden prachtige herfstbladeren en herfstvruchten meegebracht. Het leek wel een winkel!! We hebben  gewogen welke vrucht het zwaarst was, ook hebben we veel geteld in deze hoek.  In de klas hadden we een herfsttafel gemaakt.

Herfst 3

BERCKACKERDAG    6 oktober

Met z’n allen kijken we terug op een geslaagde Berckackerdag! We hebben een gezellige, actieve dag gehad waarbij het thema ‘samenwerking’, binnen alle workshops centraal stond.

Berckackerdag 1Berckackerdag 2

Nieuwe thema:
Deze week zijn we begonnen aan het nieuwe thema ‘uitvinden’. De start is gemaakt door de Veldhovense Vertelclub die voor ons op maandagochtend een mooi verhaal over Bertje de giraf heeft verteld.
Het verhaal en de foto’s van de voorstelling kunt u bekijken in de kleutergang.

Berckackerdag 3
Binnen dit thema gaan wij vooral werken rondom drijven en zinken en het zelf uit elkaar halen en weer ontwerpen van nieuwe apparaten.
In de gang richten we de uitvind-hoek in waar de kinderen gekleed in een lab-jas met gereedschap dingen uit elkaar kunnen halen en nieuwe dingen kunnen construeren.
In het lege lokaal naast groep KA richten we een drijf en zink tafel in waaraan kinderen zelf proefjes kunnen doen.

Woordenschat:
Wat betreft woordenschat komen de volgende woorden aan bod:
De voorstelling, drijven, zinken, volgorde, blazen in week 45.
De robot, in elkaar zetten, een brug, het ontbijt, de machine in week 46.
De driehoek, de rechthoek, de cirkel, het vierkant, de ochtend, de middag, de avond in week 47.

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.

Lettertafel: In week 47 bieden wij de letter “T” aan en het cijfer 5.  Uw kind mag dan iets van thuis meenemen wat met deze letter begint of waarop het cijfer te zien is.

Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
namens de leerkrachten van de kleutergroepen


 

Nieuws uit de kleutergroepen                                                                   1 oktober 2015

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt aan groepvorming. We hebben samen met de kinderen gekeken naar wat we belangrijk vinden  om er samen een fijn jaar van te maken: Wie zijn wij en hoe kan ik helpen. Hierbij hebben we hulp gehad van Marinho Peters van de Brede School Veldhoven die met ons elke maandag een hele leuke muziek- en bewegingsactiviteit heeft gedaan. Ook hebben we op de woensdagen twee studenten van De Brede School Veldhoven gehad die met de kinderen spellessen hebben georganiseerd gericht op het samenwerken. In onze groepen kun je nu al zien waar wij voor staan! De Berckackerdag op dinsdag 6 oktober is de afsluiting van dit schoolbrede thema.
Foto 1 Foto 2 Foto 3

De komende periode werken we rondom het thema “Ritseldans en Notentaart”.

Foto 4
Dit herfstproject duurt tot vrijdag 23 oktober 2015. Als opening van het thema gaan we het verhaal lezen en naspelen. Het gaat over Beer die zijn bed niet meer uit wil omdat hij zich verveelt. Vos, ree en  uil bedenken een plannetje om hem uit bed te krijgen. Ze gaan samen de ritseldans dansen, ze doen een wedstrijd herfstvruchten rapen en als afsluiting eten ze samen notentaart met bessensap.
Bij het thema herfst kijken we naar alle dingen die er buiten veranderen. Naar de blaadjes die verkleuren en van de boom vallen, naar de regendruppels die vallen, de wind die waait. Onder de bomen liggen kastanjes en eikels om te verzamelen. We kleden ons warm aan en spelen vaker binnen.
Dit zijn nieuwe woorden die we de komende periode gaan aanbieden:
de paraplu- de plas- de modder- neervallen (van regen)- stampen (in een plas)- uit bed stappen- rinkelen- gieten-schenken- meetrekken.
eikels- kastanjes- eekhoorn- noten- herfst- bladeren- hazelnoot- dennenappel
mos- paddenstoelen- klein/ groot- veel/weinig- herfstkleuren- waaien- regenen- ritselen- de donder- stormen
de winterslaap- de wintervoorraad- het holletje- noten kraken- spinnenweb- stevig vastzitten (bladeren aan een boom)- bos- dwarrelen- kleurentapijt- penseel

Het is weer herfst

Deze woorden gebruiken we deze weken veel in de groep. U kunt ons helpen door thuis ook deze woorden te gebruiken, aan te wijzen en te laten zien.
Lettertafel: In week 41 bieden wij de letter “K” aan en in week 43 de letter ”S”.  Uw kind mag dan iets van thuis meenemen wat met deze letter begint.
In de gang gaan we een echte herfsthoek maken waarin de kinderen van beide groepen samen kunnen spelen.  De kinderen mogen hiervoor herfstvruchten en herfstbladeren mee naar school nemen. Deze hoek wordt een herfstwinkel waarbij de kinderen gaan wegen, meten, vergelijken en tellen.
Op de site www.kleuterportaal.nl » kleuterthema’s schatkist  » schatkist pakker 1  herfst, staan heel veel leuke educatieve spelletjes, prentenboeken, filmpjes en liedjes die te maken hebben met dit thema. Wij maken hier ook veel gebruik van. Kijk hier eens op en haal er leuke dingen uit om dit samen met uw kind te doen!
Wat kunt u thuis nog meer doen? – U kunt een wandeling maken met uw kind in de buurt van uw huis. Kijk naar wat er allemaal verandert. Praat erover. Misschien kunt u samen spullen zoeken (bladeren, kastanjes, eikels, noten) en die meenemen naar school. – ’s Morgens kunt u samen naar buiten kijken wat voor weer het is en wat voor kleren uw kind aan moet. Bij mooi weer een t- shirt en bij koud weer een trui. Regent het, dan trekken we misschien laarzen en een regenjas aan.

Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
namens de leerkrachten van de kleutergroepen


 

Nieuws uit de kleutergroepen                                                                            9  september 2015

Het schooljaar is voor ons allemaal goed begonnen! Na een welverdiende vakantie zagen we elkaar weer terug op 31 augustus in een prachtig mooie nieuwe school! En wat hadden we elkaar veel te vertellen. Zoveel zelfs, dat onze juffen het hebben opgeschreven en op de gang hebben opgeplakt.

K 1K 2

Natuurlijk stellen we onszelf eerst even voor: wij zijn de jongste leerlingen van de Berckacker en zitten in groep KA of groep KB. De juf van groep KA is juf Mirjam. Meestal is ze op dinsdag vrij en dan komt juf Yolanda of een andere juf. De juffen van groep KB zijn juf Mariëlle en juf Yolanda. Juf Mariëlle is er aan het begin van de week en juf Yolanda aan het einde van de week. Op woensdag is de ene keer juf Mariëlle in de klas, de andere keer juf Yolanda.
De kinderen van groep KA zitten in de gele klas en de kinderen van groep KB in de rode klas.
Er is wel iets veranderd in onze klassen: we hebben allemaal een eigen laatje! Hierop staat onze naam en een foto. Hierin kunnen we spullen leggen die we mee naar huis moeten nemen. Zo zorgen we er samen voor dat het netjes blijft op de kast en dat we geen spullen vergeten mee te nemen naar huis!

K 3K 4
In de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn er ook een aantal kinderen die voor het eerst naar de basisschool kwamen en dat ging heel goed. Er waren eigenlijk helemaal geen tranen en de kinderen die al wat langer op school zijn, zijn ook erg goede hulpjes! En wat is het fijn dat zoveel kinderen al veel zelf kunnen: jas aan en uit, schoenen aan, helemaal zelf naar het toilet! Knap hoor en heel fijn! Er zijn zelfs kinderen die al kunnen strikken en hiervoor krijg je dan natuurlijk een strikdiploma!

Natuurlijk hebben we ook al hard gewerkt. Op de gang hebben de juffen een school gemaakt waarin wij mogen spelen. Het was wel een beetje een saaie school en wij hebben er nu al veel dingen bij bedacht die bij een school horen. Zo kunnen we zelf eens juf of meester zijn!

K 5K 6
Ook zijn we begonnen met het maken van de verjaardagskalender. Deze hangen we op in de klas zodat we precies weten wanneer er iemand jarig is.

K 7

Deze week hebben we ook al een nieuwe letter geleerd. Dit is de letter M. Samen hebben we woorden bedacht die beginnen met deze letter. Alle kinderen mogen van thuis spulletjes meebrengen die beginnen met de letter M. Deze zetten we dan op onze lettertafel en wanneer we over twee weken een nieuwe letter leren, mogen we de spullen van de letter M weer mee naar huis nemen.
K 8K 9

Natuurlijk zijn alle papa’s en mama’s nu heel nieuwsgierig geworden over hoe het bij ons in de groepen allemaal gaat. Dat gaan onze juffen jullie vertellen op maandagavond 28 september in de eigen groep. Ze hopen natuurlijk dat er veel papa’s en mama’s zullen komen.

Over een paar weken komt er weer een nieuw stukje over ons op de website. Zo blijven jullie allemaal goed op de hoogte van wat wij allemaal doen.

Groetjes van ons allemaal!


 

Einde schooljaar                                                                                 juli 2015

Op woensdag 10 juni hebben de kinderen meegelopen met de sponsorwandeltocht voor het goede doel. Zij hadden vooraf goed hun best gedaan om sponsoren te werven. En nu kwam het er dan op aan; de tocht van 3.5 km lopen. Dit hebben de kinderen knap gedaan! Hierop volgend zijn de kinderen het sponsorgeld gaan ophalen voor Stichting Homeplan (Zij bouwen huizen voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika). Er is een mooi bedrag opgehaald.

K1

Maandag 22 juni heeft Vertelcub Veldhoven, VerVe, het nieuwe thema op een ludieke manier met ons geopend. We kregen het ankerverhaal passend bij dit thema te horen, dat over vriendschappen gaat. Hoe is het als je vriendje of vriendinnetje naar de andere groep gaat?

K2 K3 K4

We hebben op 24 juni een gezellige zomer-spelletjes-ochtend gehad die geheel verzorgd was door juf Michelle en haar medestudenten. De kinderen hebben genoten van deze goed georganiseerde spelletjesdag, die zonder hulp van ouders niet mogelijk was geweest. Dankjewel allemaal!
K5 K6 K7

We zijn in de groepen afzonderlijk flink aan het oefenen geweest voor de ouder-bedankactiviteit. Benieuwd wat jullie er van vonden……

Tussendoor was er met het hete weer ook nog tijd om gezellig buiten met water te spelen. Wat hebben de kinderen genoten. En vooral ook van de verrassing die de mama van Lynn Tholen zomaar op vrijdag met het hete warme weer kwam brengen: een lekker ijsje voor ons allemaal! Dankjewel mama van Lynn, het was heel lekker!

K8 K9 K10

De afgelopen weken hebben er voor de oudste kleuters een aantal bijzondere activiteiten op het programma gestaan. Inmiddels hebben ze al een aantal keren in groep 3 mogen werken!
Ze zijn begonnen met een taalles bij juf Astrid. Daarna volgde een gymles in de grote gymzaal, ook bij juf Astrid. Kijk maar mee –>

K11 K12 K13

 

De rekenles van juf Kim was erg interessant en tot slot gaan de kinderen komende vrijdag nog hun schrijfboek afmaken met juf Kim.
Het was een beetje spannend maar vooral erg leuk 🙂

Gehoord:
Dan willen we ook nog voortaan op deze bladzijde van de website leuke, grappige opmerkingen die kinderen op school zeggen plaatsen. Maar soms……. vertellen kinderen thuis iets over school waar dan de papa’s en mama’s om moeten lachen. Laat het ons gerust weten, daar worden wij alleen maar vrolijk van!
* In groep KA zijn er windwappers gemaakt om wat verkoeling te krijgen.
* Tijdens de waterspelen zijn er ‘waterballonnen doodgegaan’.

Volgende week donderdag is de doorschuifochtend en dan zien we nogmaals de kinderen en de juffen die volgend schooljaar bij ons in de klas zullen zitten. En na al dat harde werken, vriendjes maken en lief spelen zijn we dan natuurlijk toe aan een welverdiende vakantie!
Alvast een hele fijne zomervakantie!        K14

Groetjes van alle kinderen, juffen en meesters uit de kleutergroepen

 

 

 


 

Zomer in onze bol!!                    Zonnetje

Zomer in onze bol 1 Zomer in onze bol 2
Na een paar hele gekke weken waarin we eigenlijk niet meer zo goed wisten wanneer we naar school mochten of vrij waren, gaan we de laatste weken van het schooljaar in. We zijn begonnen met het thema ‘zomer’ en dat is in de klassen en zeker op de gang al goed te zien.

Op de gang is een echte campinghoek gemaakt. Hierin is niet alleen een tent opgezet maar hebben we ook een zandbak met echt zand. Op onze camping hebben we geluk want het is er bijna altijd goed weer! We kunnen samen spelen dat we op het strand zijn maar als het een keer wat minder mooi weer is, gaan we gezellig samen in de tent.

Zomer in onze bol 3 Zomer in onze bol 5 Zomer in onze bol 4
Ook in de klassen zijn al mooie zomerwerkjes te zien. Op de kralenplanken maken kinderen de knapste zomerwerkjes na!

Zomer in onze bol 6 Zomer in onze bol 7 Zomer in onze bol 8 Zomer in onze bol 9
Maar ook tussen het werken aan de zomerwerkjes door, moeten er andere dingen gedaan worden. De komende weken gaan alle kinderen de cito taal- en rekentoets maken. Dit  ‘werken in een boekje’ vinden we heel leuk want alle spelletjes zijn ‘simpie’!!
Toets voor kleuters

Afgelopen vrijdag hebben alle kleuters hun rapport meegekregen. Wij denken dat alle papa’s en mama’s net zo trots zijn als dat de juffen en meesters waren!
Wat is er hard gewerkt en wat zijn ze allemaal knap!

Taal Turnen Pennenstreken 1 t-m 8 giraf

De komende weken staan er voor de oudste kleuters nog een aantal andere bijzondere activiteiten op het programma. Zij mogen vier delen van een ochtend gaan werken in groep 3! Dit programma begint op dinsdag 16 juni met een taalles van juf Astrid. De week daarna mogen alle oudste kleuters met juf Astrid gaan gymmen in de grote gymzaal. Dan volgt de week daarna op donderdag een rekenles met juf Kim en tot slot gaan de kinderen een week later op donderdag hun schrijfboek afmaken met juf Kim in groep 3.
Helemaal spannend maar superleuk!
Homeplan

Op woensdag 10 juni gaan we eerst allemaal lopen voor het goede doel. Met de hele school houden we een sponsorwandeltocht om geld te verzamelen voor Stichting Homeplan. Zij bouwen huizen voor de allerarmsten in Latijns-Amerika en Zuidelijk Afrika.  Wij gaan lopen voor dit project in Mexico. Met een huis als middel bouwen ze samen aan een betere toekomst.

 

De laatste week voor de zomervakantie zetten we het laatste stukje van de kleutergroepen op deze website.

Groetjes van alle kinderen, meesters en juffen van de kleutergroepen.


 

Werken over de lente en de sloot  tot en met 24 april 2015

Het zal niemand ontgaan zijn dat we op de kast in onze gang een hele mooie verzameling lentespulletjes hebben. En die zijn er natuurlijk niet zomaar gekomen. Samen met de juffen zijn we naar de sloot geweest. We hadden potjes meegenomen zodat we ook allemaal diertjes en spulletjes konden verzamelen.

Lente 2Lente 3Afbeelding1

In een grote glazen vaas hebben we zand gedaan en daarin pieren. Als je er dan een doek overheen legt, gaan die pieren gangetjes graven en na een paar dagen kun je dat heel goed zien!
Lente 4

De kikkerdril die juf Mirjam en juf Evi geschept hadden, hebben we in een grote glazen bak gedaan. Elke dag kon je wel iets zien wat er veranderd was! Eerst was het kikkerdril en al gauw kwamen er pootjes aan. En het staartje? Dat werd steeds kleiner! De kikkertjes gaan naar de vijver van Tim Jansen want als kikkertjes hebben ze natuurlijk veel meer ruimte nodig! Veel plezier Tim!

Lente 5 Lente 6 Lente 7

Natuurlijk hebben we ook rondom Pasen leuke dingen gedaan. Met als allerleukste natuurlijk op donderdag voor Pasen de paasspeurtocht. Gelukkig was het droog weer en konden we zowel binnen als buiten paaseitjes zoeken. En waar ze verstopt waren? Daar kwamen we achter door de goede bordjes te volgen met een paasei of een haas er op.

Lente 8 Lente 9 Lente 10 Lente 11

Na een paar heerlijke paasdagen mochten we ook op school genieten van het prachtig lentezonnetje. De zandbakken waren weer in gebruik en we hebben dan ook heerlijke taartjes gebakken en kastelen gebouwd!

Lente 12 Lente 14 Lente 13 Lente 15

Op zaterdag 11 april hebben een aantal kleuters meegedaan met het schoolkorfbaltournooi bij korfbalvereniging SDO. Deze kinderen deden mee aan allerlei spelletjes en daar waren we supertrots op! Er kon geen beker gewonnen worden maar één ding is zeker: voor ons zijn ze de allerbeste! Heel goed gedaan Sam en Gwenn uit groep KA en Renske, Daley, Raylinn en Linn uit groep KB.

Lente 16 Lente 17 Lente 18

Dan willen we ook nog voortaan op deze bladzijde van de website leuke, grappige opmerkingen die kinderen op school zeggen plaatsen. Maar soms……. vertellen kinderen thuis iets over school waar dan de papa’s en mama’s om moeten lachen. Laat het ons gerust weten, daar worden wij alleen maar vrolijk van!

Gehoord:
* Tijdens een spontaan gesprek over wat ‘besmettelijk’ betekent: “Juf, ik weet hoe zo’n bultje op je lip heet wat besmettelijk is. Dat is een Krentensnor! ” (krentenbaard)

* Bij alle oudste kleuters wordt de toets ‘Benoemsnelheid cijfers en letters’ afgenomen. We leggen de kinderen uit dat het net een wedstrijd is. Je moet het zo snel mogelijk opnoemen en de juf bekijkt met een stopwatch hoe snel je bent. Dat het woord ‘wedstrijd’  goed is blijven hangen blijkt wel uit de opmerking van één van de kleuters na afloop van de toets: “Juf, denk je dat ik in de finale zit?”

Lente 19

Volgende week vrijdag zijn de koningsspelen en op die dag gaan we natuurlijk allemaal ons uiterste best doen om er een sportieve dag van te maken. En na al dat sporten zijn we dan natuurlijk toe aan een welverdiende vakantie!

Lente 20

Alvast een hele fijne meivakantie!

Groetjes van alle kinderen, juffen en meesters uit de kleutergroepen


 

Afsluiting thema “verhuizen”

De afgelopen weken hebben we het heel druk gehad met leuke dingen. Alle kleuters hebben gewerkt aan een creatieve opdracht rondom kunstwerk, we hebben allemaal een bezoek gebracht aan de bibliotheek Veldhoven en we hebben natuurlijk heel erg ons best gedaan om prachtige bouwwerken te maken en veel te leren over het thema ‘verhuizen’.

Na het toneelstuk over de verhuizing van eend zijn we zelf hard aan de slag gegaan rondom dit thema. Alle jongste kleuters hebben een mooi bouwwerk gemaakt van grote bouwblokken. De opdracht was een huis te bouwen met een deur. Dat is natuurlijk heel handig wanneer er iemand op bezoek wil komen! De bouwwerken waren zo mooi dat we ze heel graag wilden bewaren! Maar…….. hoe doe je dat? Gewoon: Maak er een foto van en hang deze op in de klas. Zo kan iedereen alle bouwwerken zien èn blijven ze goed bewaard!

Blokken 3Blokken 2Blokken 1

Ook de oudste kleuters hebben een huis gebouwd. In de rode klas moesten ze eerst allemaal een eigen huis bouwen van lego. Toen deze huizen klaar waren, moesten ze met de kinderen van het eigen groepje een dorp gaan maken. Er kwamen tuintjes met gras en bloemen, auto’s, treinen en zelfs huizen met een eigen zwembad of een tuin met een paard!
Lego 1 Lego 2 Lego 3 Lego 4 Lego 5 Lego 6

Op de gang kwam een echte verhuishoek. Sjonge jonge, dat was sjouwen! Maar na veel ervaring werden we er steeds handiger in.

Ook hebben alle kinderen de afgelopen weken gewerkt aan een opdracht rondom kunstwerk. De jongste kleuters hebben een dier beplakt met draad en stof en de oudste kleuters hebben een dier gemaakt van een pompombol. Het was erg veel werk maar het resultaat was prachtig! En wat fijn weer, al die hulp die we kregen van papa’s en mama’s! Zonder deze hulp was het ons nooit gelukt om er zoiets moois van te maken, dank jullie wel!
Vis Beer Egel

Pompoen 1 Pompoen 2

 

Daarnaast zijn we ook nog allemaal naar de bibliotheek in Veldhoven geweest. Ook hiervoor hadden we hulp nodig en dus ook: dank je wel voor iedereen die ons naar de bibliotheek heeft gebracht en weer heeft opgehaald!
We hebben veel mooie boeken gezien. Boeken om uit voor te laten lezen, boeken met geluid, boeken om uit te leren en boeken om zelf te kunnen lezen.

Bieb 1 Bieb 2 Bieb 3

 

De komende weken gaan we werken rondom de sloot (lente/pasen). Op de gang gaan we een teken-, leesschrijfhoek maken en op de kasten in de gang……. Daar wordt het ook echt lente!

Heel veel groetjes en kom gerust een keertje kijken naar al onze werkjes!

Alle kleuters, juffen en meesters uit de kleutergroepen

 


 

Wat hebben we genoten van een fijne carnavalsviering op school. Voor het eerst geen optocht door de wijk maar gezellig op school carnavallen met de kinderen van Korein.
’s Morgens begonnen we met een modeshow over een echte catwalk! Want als je wat hoger staat, kan iedereen je nog beter bewonderen. En dat was nodig: wat een prachtig verklede kinderen waren er bij onze modeshow! We hebben Mega Mindy’s gezien, Spidermannen, Minions, prinsessen, Roodkapjes, politieagenten, Elsa’s, piloten en nog veel meer!
Mega Mindy Spiderman Minions Roodkapje Prinsessen Politieman Elsa Piloot
Na de modeshow konden we kiezen uit verschillende activiteiten. In groep KA was de bioscoop: hier kon je gaan kijken naar een film van kabouter Plop over (natuurlijk!) carnaval. In groep KB kon je kiezen uit verschillende knutselactiviteiten over carnaval en op de gang bij Korein mocht je je laten schminken zoals je dat zelf wilde. In de speelzaal had meester Lenny voor een echte disco gezorgd met zelfs een echte discolamp en hier mocht je dan gaan dansen, hossen en de polonaise lopen.
Plop Maskers Schmink Polonaise

Daarna zijn we in onze eigen klas even gaan uitrusten en iets gaan eten en drinken. Toen zijn we naar de grote hal gegaan en hebben we voor elkaar opgetreden. Wauw, dat was wel spannend maar heel erg leuk!!

Na de optredens kregen we heel hoog bezoek: de èchte grote prins van Veldhoven kwam bij ons langs! En niet zomaar: We mochten eerst allemaal vragen stellen want zo’n prins ziet er toch wel heel bijzonder mooi uit. Daarna kregen we allemaal een Berckackeronderscheiding van deze prins! We hebben hem ook een Berckackeronderscheiding gegeven en tijdens de optocht op zondag met carnaval had de prins onze onderscheiding ook echt om! Speciaal hè!!
Raad van Elf
Nadat we nog even hebben kunnen kiezen uit de activiteiten, werd de dag afgesloten met ranja en een lekker zakje chips! En daarna: heerlijk een weekje vakantie gevierd!  Carnavalvakantie
Nu is de vakantie alweer voorbij en zijn we begonnen met het nieuwe thema: De Wereld Rond. Afgelopen maandag heeft de Vertelclub Veldhoven dit nieuwe thema geopend met het verhaal over de verhuizing van eend. Superleuk!
De Wereld Rond
De komende weken gaan we druk aan de slag over het thema verhuizen en komt er op de gang een echte verhuishoek, wat zal er gewerkt worden! Mocht u nog spulletjes hebben die we kunnen gebruiken voor onze hoek (verhuisdozen, materialen waarmee kinderen kunnen meten bijvoorbeeld), breng ze gewoon mee!
Via www.kleuterportaal.nl kunt u thuis ook spelletjes, liedjes, woorden en verhalen bekijken, luisteren en oefenen met uw kind. Deze activiteiten sluiten perfect aan bij wat wij in de groepen aanbieden. U kunt deze activiteiten vinden onder de picto van de tractor. Daarna scrolt u naar beneden naar het schatkistthema ‘De wereld rond’. Veel plezier!

Over een week of twee komt er weer een stukje op de website zodat alle papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en iedereen die dat graag wil, kan lezen en zien hoe hard we aan het werk zijn. Gelukkig krijgen we bij dat harde werken ook nog extra hulp: juf Evi was er al op dinsdag in groep KB, nu komt ze ook op de maandag! En in de rode klas komt voortaan elke dinsdag meester Stan.

Tot de volgende keer,
groetjes van alle kinderen uit groep KA en KB en de juffen en de meesters!


 

Veldhoven, 29 januari 2015

Beste ouders,

Dit is de derde themabrief van schooljaar 2014-2015. In de themabrief die u ontvangt, staat belangrijke informatie met betrekking tot het onderwijsaanbod in de kleutergroepen tot aan de voorjaarsvakantie.

Organisatie kleutergroepen
Zoals we u in november 2014 hebben laten weten, gaan de oudste kleuters van beide kleutergroepen gedurende enkele ochtenden naar de rode klas onder leiding van juf Mariëlle. Elke oudste kleuter komt hiertoe twee maal in de week aan de beurt, op vaste momenten.
Om meer werkruimte te creëren wordt ook in de middagen gebruik gemaakt van de rode klas. Onder toezicht van leerkrachten en/of studenten gaan kleine groepjes kinderen hier werken. Jongste kleuters die dit aankunnen, mogen daar ook gaan spelen en werken.
In de middagen (met uitzondering van maandagmiddag) sluiten we  aan het einde van de dag af met een activiteit die goed te organiseren is met de grote groep.

Verjaardagen
Het vieren van verjaardagen van de kinderen gebeurt in de eigen groep. Een aantal weken geleden heeft u een mail ontvangen met daarop de tijden waarop het vieren van de verjaardag mogelijk is. Zoals eerder dit schooljaar is verteld op de introductieouderavond, vieren we alleen de verjaardag van een kind dat 5 jaar wordt in het bijzijn van de ouders, vierjarigen vieren geen verjaardag op de basisschool en 6 jarigen vieren hun verjaardag in de groep zonder de ouders.

 


Cito-toetsen
De eerste drie weken van januari zijn wij bezig geweest met het afnemen van de toetsen taal en rekenen, voor zowel de oudste als jongste kleuters. Voor de jongste kleuters geldt dat zij minimaal 3 maanden onderwijs genoten moeten hebben, willen zij deel kunnen nemen aan deze toetsen. De toetsen zijn bedoeld om de ontwikkeling van uw kind goed te kunnen volgen. Naar aanleiding van de toetsuitslag kan de leerkracht uw kind indien nodig extra ondersteuning of oefenstof geven. De toetsen geven ook een beeld van de hele groep. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging om de toetsboekjes in te kijken of met de leerkracht te bespreken.
Thema’s
Tot en met vrijdag 6 februari 2015 werken we rondom het thema “een nieuw jaar”. Dit thema is gericht op het ritme van het jaar, met de seizoenen, de maanden en speciale gebeurtenissen door het jaar heen. De begrippen tijdsbeleving en tijdsbesef staan centraal. De laatste week voor de voorjaarsvakantie werken rondom het thema “carnaval”. We gaan er een gezellig feest van maken! Voor de carnavalsvakantie sluiten we ook het schoolbrede thema rondom identiteit af.
Aan de hand van de thema’s leren de kinderen ook weer nieuwe woorden. Rondom het thema nieuw jaar bieden wij de volgende woorden aan: kalender, de sloot, de vijver, dwarrelen (sneeuwvlokjes), bevroren, opgewonden zijn, knabbelen, envelop, smullen, geschenken, de wekker, het horloge, afscheuren (kalender), wijzers (klok), langzaam/snel, winter, lente, zomer, herfst en seizoen.
Dit zijn de woorden die wij aanbieden aan alle kinderen rondom het thema Carnaval: confetti, optocht, serpentine, clown, piraat, prinses, verkleden, hossen, polonaise, feesthoed. U kunt deze woorden ook al bespreken met uw kind.

Nationale Voorleesdagen
Vanwege de Nationale Voorleesdagen, worden er nu extra prentenboeken voorgelezen. Prentenboeken zijn boeken waar veel plaatjes in staan en waarbij het kind zijn eigen verhaal kan maken. Voor kleuters zijn er veel mooie prentenboeken te koop, maar u kunt ze ook samen met uw kind in de bibliotheek lenen. Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van uw kind. We geven daarom een aantal tips om het voorlezen nog leuker en leerzamer te maken.

Vóór het voorlezen
Kies met uw kind een boek uit om samen te lezen. Bekijk, voordat u gaat lezen, eerst het boek. Lees de titel en bekijk samen de plaatjes. Waar denkt uw kind dat het boek over gaat? Weet hij/zij er al iets over?
Tijdens het voorlezen

Tijdens het voorlezen
Vraag uw kind tijdens het voorlezen af en toe om een reactie. Vraag bijvoorbeeld: Hoe zou het verhaal verder gaan? Wat zou jij doen als …? Laat uw kind zelf ook vragen stellen of dingen aanwijzen in het boek. Door tijdens het voorlezen vragen te stellen, blijft uw kind goed bij het verhaal betrokken. Leg ook de betekenis van moeilijke of onbekende woorden uit.

Na het voorlezen
Laat uw kind na het voorlezen het verhaal navertellen. Door het navertellen gaat hij/zij het verhaal beter begrijpen. Waarschijnlijk vraagt hij/zij om het verhaal nog een keer voor te lezen. Dat is goed. Door een verhaal meerdere keren voor te lezen, begrijpt en herkent hij/zij steeds een beetje meer. Uw kind onthoudt moeilijke woorden beter en het navertellen gaat ook steeds beter.
Door uw kind regelmatig voor te lezen, leert hij/zij nieuwe woorden kennen en komt hij/zij in aanraking met verschillende soorten boeken. Door het stellen van vragen wordt uw kind nieuwsgierig en meer betrokken bij het lezen. Hij/zij leert goed luisteren en zal het verhaal beter begrijpen.

Plezier in (voor)lezen
Bij lezen is het belangrijk dat uw kind het plezier van lezen gaat ontdekken. Lezen is ontspannend en leuk én het kind leert er veel van. Het stimuleert de fantasie, het brengt het kind op ideeën en hij/zij leert veel nieuwe woorden. Laat daarom thuis zien dat het leuk is om te lezen. Nog enkele tips:
* lees samen, maar lees ook regelmatig zelf een boek in het bijzijn van uw kind;
* als u voorleest, doe dat dan niet te lang. Lees liever iedere dag even kort voor (5 of 10 minuten) dan één keer heel lang;
* kies een vast tijdstip en een vaste plek om uw kind voor te lezen. Jonge kinderen hebben behoefte aan houvast en regelmaat. Denk bijvoorbeeld aan het voorlezen van een verhaaltje voor het slapen gaan;
* neem een abonnement op de bibliotheek en maak er een uitje van. Voor kinderen onder de 18 is het abonnement zelfs gratis;
* wanneer uw kind zelf begint te lezen, kies dan boekjes met losse letters of korte woordjes van één lettergreep. Denk aan woordjes als: mus, vis en bal.

Tot slot
Wij vertrouwen erop u op deze manier een beeld te hebben gegeven  van het onderwijsaanbod de komende weken op school  en mogelijk dat u hier thuis spelenderwijs mee kunt oefenen.
Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.

Alvast een hele fijne voorjaarsvakantie!

Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van de kleutergroepen

 


December 2014

Plaatje_2

 

Aan de ouders van de kinderen in groep KA en KB
Beste ouders,

Dit is de tweede themabrief van schooljaar 2014-2015. In de themabrief die u aan het begin van ieder thema ontvangt, staat belangrijke informatie met betrekking tot het onderwijsaanbod in de kleutergroepen in de komende weken.

We werken deze periode rondom het thema “Sinterklaas”, dit duurt tot en met maandag 8 december  2014.  Daarna gaan we verder met het thema Kerst tot aan de kerstvakantie. In de eerste drie weken van januari staan de kleutertoetsen van taal en reken op de planning voor zowel de jongste als de oudste kleuters. Vandaar dat we in deze weken geen thema centraal stellen.
Er is al een echte werkkamer van de Sint in de kleutergang ontstaan. Hierin kunnen zowel de kinderen van beide kleutergroepen als de kinderen van Korein samen spelen. We zien de Sint verlanglijstjes lezen en samen met zijn Pieten cadeautjes inpakken en bezorgen. In de gang van Korein is de slaapkamer van de Sint gemaakt. Ook hierin mogen de kleuters en de kinderen van Korein spelen. De Sinthoek zal in de week van 8 december  veranderen in een Kersthoek.

De doelen uit de vorige themabrief staan nog steeds centraal:
Ruimtelijke oriëntatie, Lichaamsoriëntatie, Benoemen eenvoudige lichaamsdelen, Getalbegrip, Rijmen, Klankgroepen, Zinnen en woorden en Kritisch Luisteren.
Rondom de thema’s Sinterklaas en Kerst leren wij uiteraard ook weer nieuwe woorden. Dit zijn de woorden die wij aanbieden aan alle kinderen rondom Sinterklaas:
de aankomst, het journaal, de kade, de pakjes, de boot, de hulppiet, het verlanglijstje, de speelgoedfolder, de traktatie, wensen, de baret, de mantel, de cape, de veer, de mijter, schoorsteen, surprise, staf, wegwijs, diploma.
Dit zijn de woorden die wij aanbieden aan alle kinderen rondom het thema Kerst:  de dennenboom, de ster, de slinger, de krans, het licht, de stal, de klok, de kerstkaart, toneel spelen, de kerk, oud en nieuw, het vuurwerk, de herder, ijskoud, sneeuwvlok.  U kunt deze woorden ook al bespreken met uw kind.
Op de site www.kleuterportaal.nl » kleuterthema’s actueel sint of kerst, staan heel veel leuke educatieve spelletjes, prentenboeken, filmpjes en liedjes die te maken hebben met dit thema. Wij maken hier ook veel gebruik van. Kijk hier eens op en haal er leuke dingen uit om dit samen met uw kind te doen!

Wij vertrouwen erop u op deze manier een beeld te hebben gegeven  van het onderwijsaanbod de komende periode op school  en mogelijk dat u hier thuis spelenderwijs mee kunt oefenen.

Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van de kleutergroepen

 


November 2014

ritseldans

Aan de ouders van de kinderen in groep KA en KB

Beste ouders,

Dit is de eerste themabrief van schooljaar 2014-2015. In de themabrief die u aan het begin van ieder thema ontvangt, staat belangrijke informatie met betrekking tot het onderwijsaanbod in de kleutergroepen in de komende weken.

We werken deze periode rondom het thema “Ritseldans en Notentaart”, dit duurt tot vrijdag 14 november  2014.  Als opening van het thema hebben we het verhaal “Ritseldans en Notentaart” gelezen. Dit gaat over Beer die zijn bed niet meer uit wil omdat hij zich verveelt. Vos, ree en  uil bedenken een plannetje om hem uit bed te krijgen. Ze gaan samen de ritseldans dansen, ze doen een wedstrijd herfstvruchten rapen en als afsluiting eten ze samen notentaart met bessensap.  We hebben het met de kinderen over de herfst, de keuken, koken en bakken en over de winkel.

Er is al een echte herfsthoek in de gang waarin de kinderen van beide groepen samen kunnen spelen. Deze hoek zal in de komende weken veranderen in een sinthoek
De komende tijd richten we ons met rekenen op de volgende doelen:
* Ruimtelijke oriëntatie:  eenvoudige kleuren: rood, geel, blauw, groen, oranje licht en donker, moeilijke kleuren: zwart, grijs, wit, rose, paars, bruin lichter en donkerder

* Lichaamsoriëntatie: Passief herkennen van eenvoudige lichaamsdelen (bijv. oog, buik, rug, been etc)
* Benoemen eenvoudige lichaamsdelen ( j) Passief herkennen moeilijke lichaamsdelen (bijv. schouder, kuit, wimper etc.) (o)

* Getalbegrip: tellen tot 10 met ondersteuning van: liedjes, plaatjes, spelletjes synchroon tellen tot 5, resultatief tellen tot 5,rangtelwoorden tot 5 en eerste -laatste (j), tellen tot 20, synchroon tellen tot 10, resultatief tellen tot 10, terugtellen vanaf 10, rangtelwoorden tot 10, eerste- laatste- één na laatste- middelste, onzichtbare eenheden tellen, Inzicht in de getallenrij t/m 10 (wat komt voor/na, doortellen tot), leren inzien dat hoeveelheden constant blijven zolang er niets aan toegevoegd of afgehaald wordt (constantie) (o)

 

De komende tijd richten we ons met taal op de volgende doelen:
* Rijmen
–  Rijmwoorden herkennen
– Rijmen woorden wel of niet op elkaar
– Rijmregel maken met een rijmwoord
– Rijmwoorden bedenken bij een trefwoord
– Rijmwoorden herkennen en bedenken  bij een trefwoord
– Rijmregel verzinnen bij trefwoord
– Rijmzinnetje verzinnen bij bepaalde zin
* Klankgroepen
– Naam auditief verdelen van eigen naam in klankgroepen (Pieter, Pie-ter)
– Namen van voorwerpen auditief  in klankgroepen verdelen
– Lettergrepen samenvoegen tot  woorden
– Klankgroepen auditief samenvoegen  tot een woord (ba-llon, ballon)
– Woorden verdelen in klankgroepen
– Zelf woorden bedenken die uit 2 of 3 klankgroepen bestaan
*    Zinnen en woorden:
– Onderscheiden zowel visueel als auditief lange en korte woorden
– Weten wat  een woord is
– Weten dat een zin uit woorden bestaat, lange en korte zinnen
– Weten wat een zin is
– Het eerste en het laatste woord in een zin benoemen en zinnen bedenken
* Kritisch Luisteren:
– Plaats van geluid aanwijzen waarvan je de geluidsbron niet ziet
– Aandachtig luisteren naar verschillende geluiden, herkennen en onthouden
– Aandachtig luisteren naar woorden/zinnen. Nadien correct nazeggen
– In een vreemde taal geluiden, woorden, zinnen nazeggen
– Trefwoorden onderscheiden in een reeks woorden
– Woorden in juiste volgorde onthouden

Dit zijn nieuwe woorden die we de komende periode gaan aanbieden:
meten, stampen, deeg, kneden, schillen, snijden, de schoen, de laars, de sandaal, de klomp, de gymschoen, de zool, versleten, de temperatuur, het mos, de noot, de vrucht, de hazelnoot. Deze woorden horen bij het thema en komen uit het verhaal ‘Notentaart en Ritseldans’. U kunt deze woorden ook al bespreken met uw kind.
Op de site www.kleuterportaal.nl » kleuterthema’s schatkist (tractor) » schatkist pakker 1  herfst, staan heel veel leuke educatieve spelletjes, prentenboeken, filmpjes en liedjes die te maken hebben met dit thema. Wij maken hier ook veel gebruik van. Kijk hier eens op en haal er leuke dingen uit om dit samen met uw kind te doen!

Wij vertrouwen erop u op deze manier een beeld te hebben gegeven  van het onderwijsaanbod de komende periode op school  en mogelijk dat u  hier thuis  spelenderwijs mee kunt oefenen.

Als u nog vragen heeft, bent u altijd welkom om deze te stellen.
Met vriendelijke groet,
de leerkrachten van de kleutergroepen


 

Poster rap-kleutergroepen_KA

Poster rap-kleutergroepen_KB