Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een school voor uw kind, kunt u contact opnemen met de school (040-2540270) of mailen naar berckacker@veldvest.nl. U kunt een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek met één van de leden van het Management Team. Tijdens dit gesprek kunt u al uw vragen stellen en uw eventuele zorgen met betrekking tot de ontwikkeling van uw kind bespreken. Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid gevenAfdrukken we nadrukkelijk aan dat alle kinderen op De Berckacker welkom zijn.

Op woensdag 24 januari 2018 en woensdag 30 mei 2018,  van 13.30 uur – 14.30 uur organiseren we een peuterkijkmiddag waarop aanstaande vierjarigen met hun ouders uitgenodigd zijn om zich op De Berckacker te komen oriënteren. De kinderen kunnen die middag, onder leiding van een leerkracht, in een kleutergroep kennismaken met onze manier van werken. De ouders krijgen  uitleg over de uitgangspunten van beleid, waar De Berckacker voor staat en wat we willen bereiken met de kinderen. Uiteraard is er  volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Daarnaast organiseren we een open ochtend en een open middag, waardoor u in de gelegenheid bent een kijkje te nemen in de school en in de klassen, terwijl de kinderen en leerkrachten aan het werk zijn. Deze open dagen zijn uitsluitend bedoeld voor nieuwe ouders, die overwegen hun kind op De Berckacker aan te melden. Inschrijving kan ook op deze dagen plaatsvinden.

De open dagen vinden plaats op dinsdagochtend 30 januari 2018 (van 8.30 uur tot 12.00 uur) en donderdagmiddag 1 februari 2018 (van 12.45 uur tot 14.30 uur). Ook op dinsdag 5 juni 2018 (van 8.30  uur – 12.00 uur) en donderdag 7 juni 2018 (van 12.45 uur – 14.30 uur) zijn er open dagen.

 

Aanmelding
Nadat u een kennismakingsgesprek heeft gehad kunt u uw kind aanmelden. Het aanmelden moet altijd schriftelijk. Het aanmeldingsformulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school. Als u dit volledig invult, ondertekent en op school inlevert, is uw kind aangemeld op De Berckacker. De school bevestigt schriftelijk de aanmelding. Wij mogen uw kind pas daadwerkelijk op school inschrijven op zijn/ haar vierde verjaardag. Ongeveer 2 maanden voor de vierde verjaardag van uw kind, ontvangt u schriftelijk bericht over de groep, leerkracht(en) en het lokaal waar uw kind is ingedeeld.

Kennismaking leerkracht en kijkdagen Zes weken voordat uw kind op school begint, neemt de leerkracht contact met u op voor een kennismaking met u en uw kind en het afspreken van de kijkdagen. Het is ook mogelijk om op een eerder moment een kijkje in de school te nemen. Belt u gerust om daarvoor een afspraak te maken. De kijkdagen kunnen worden opgenomen in twee varianten: 5 hele dagen of 5 ochtenden en 1 hele dag.