Organisatie

potloodDe Berckacker heeft met ingang van schooljaar 2017-2018  8 groepen, die gehuisvest zijn aan de Norenberg 23 in Heikant West. Het gemiddelde aantal leerlingen per groep is 26.5.

 

De Berckacker werkt volgens het leerstofjaarklassensysteem, met verschillende vormen van differentiatie. Op deze wijze rusten wij kinderen toe met kennis, maar we hebben ook volop aandacht voor de wijze waarop ze zich later staande kunnen houden in de maatschappij.

Wij spelen als school in op de verschillen tussen kinderen. Ieder kind heeft zijn eigen, unieke kwaliteiten en die willen we optimaal ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te doen, is het belangrijk om met elkaar kritisch na te denken over het professionele handelen van de leerkracht. Goede communicatie is hierbij onontbeerlijk. Bovendien is de school verbreed en is dus de communicatie met de opvangpartners geïntensiveerd.

 

Op De Berckacker werken we vanaf groep 3 in homogene groepen. Onze kleutergroepen zijn heterogeen van samenstelling.

Een vierjarig kind komt op De Berckacker in een heterogene kleutergroep. In deze groep zitten vier-, vijf- en zesjarige leerlingen. Kleuters maken ontwikkelingssprongen op verschillende gebieden. Die sprongen komen voor iedere kleuter op een eigen moment. Daarom bieden we de kinderen volop ruimte om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen. Om deze reden zien wij de kleuterperiode als een periode van ononderbroken ontwikkeling. Daarom spreken wij niet van groep 1 en 2, maar van een heterogene kleutergroep (K-groep). Aan het einde van elk schooljaar (of mogelijk bij de halfjaarlijkse doorstroom) wordt bekeken welke leerlingen de overstap gaan maken naar groep 3. De kinderen die daar nog niet aan toe zijn, blijven in de kleutergroep.