Schooltijden

Op De Berckacker werken we met een continurooster. Dat houdt voor onze school de volgende schooltijden in:

Ochtend Middag
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 12.00 uur 12.45 – 14.30 uur
Woensdag 8.30 – 12.15 uur Vrij

 

De kinderen lunchen van 12.00 tot 12.15 uur in de klas met de eigen leerkracht. Daarna hebben de kinderen een half uur pauze. Tijdens deze pauze houden leerkrachten al dan niet ondersteund door andere teamleden toezicht.

Maatregelen preventie verzuim

De school is alert op schoolverzuim: dagelijks nemen de leerkrachten de absenten in alle groepen op. Zij zullen de ouders van leerlingen die zonder kennisgeving afwezig zijn, benaderen en om de reden hiervan vragen. Mocht die reden onverhoopt onbekend blijven, dan moet de school van iedere afwezigheid melding maken bij het Bureau Leerplicht van de gemeentelijke dienst Onderwijs