Activiteitencommissie

Naast de Schoolraad bestaat er op onze school een Activiteitencommissie (AC). Deze commissie is een oudergeleding, die met advies van de Schoolraad, in nauwe samenwerking met het Management Team en teamleden mede verantwoordelijk is voor alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten. Teamleden verzorgen, met ondersteuning van leden van de Activiteitencommissie, de coördinatie en organisatie van diverse activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, de sportdag en dergelijke.

Enkele leden van de Activiteitencommissie maken deel uit van de Schoolraad, zodat het beleid en de organisatie van de diverse activiteiten wordt afgestemd met de Schoolraad.Gras_schaduw

Gedurende het schooljaar vinden er verschillende buitenschoolse activiteiten plaats. Denk hierbij aan Sinterklaas, Kerstmis, carnaval, schoolreis en sportdag. Deze activiteiten worden door de school georganiseerd in samenwerking met de Activiteitencommissie. Bij deze activiteiten is de hulp van ouders (maar ook opa’s, oma’s en andere bekenden) onontbeerlijk. Deze hulp stelt ons in staat om de activiteiten voor kinderen te blijven organiseren.