Schoolraad

en wettelijk geautoriseerd orgaan is de Medezeggenschapsraad (MR). Binnen de MR is advies en inspraak van ouders en leerkrachten geregeld. Het beleid van de school wordt getoetstVogel

Op onze school gaat de MR op in de Schoolraad, maar blijft haar wettelijke status van toetsend orgaan behouden. De Schoolraad, bestaande uit de MR-leden (zowel ouders als leerkrachten), wordt aangevuld door een vertegenwoordiging uit de Activiteitencommissie en enkele onafhankelijke leden (ouders). De schoolraad functioneert als gesprekspartner en klankbord van het Management Team en het team.

Vaak worden in de vergaderingen met de Schoolraad actuele zaken besproken, ook al vaak in een vroeg stadium. U bent als ouder bij de openbare vergaderingen van harte welkom, zodat u toch al wat eerder op de hoogte kunt zijn van dat waar de school mee bezig is.

De vergaderdata van de Schoolraad dit schooljaar zijn:

Woensdag 14 maart 2018, aanvang 20.00 u.

Dinsdag 24 april 2018, aanvang 20.00 u.

Donderdag 14 juni 2018, aanvang 20.00 u.

 

Hieronder vindt u de notulen van de laatste SR-vergaderingen: