Ouders

Goede contacten onderhouden met ouders is voor ons speerpunt van beleid. We verzorgen iedere week een digitale nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van veelal praktische zaken en activiteiten. Vanuit het Management Team verzorgen we –indien aan de orde- een (nieuws)brief met meer strategische informatie.

Aan het gesprek met ouders hechten wij grote waarde. Wij vinden het belangrijk dat wij ouders goed over onze achterliggende motieven informeren. Het gesprek met ouders is er dus altijd op gericht om beleidsuitgangspunten te verhelderen, het vertrouwen daarin op te bouwen en te bekijken waar de leerbehoeftes van het kind liggen.

 

Thema avonden/ koffieochtenden

Een aantal keren per jaar organiseren wij ouderavonden rondom diverse thema’s waarbij we in gesprek gaan met elkaar, soms door middel van interactieve vormen. Aan het einde van de avond nodigen wij ouders uit om nog een drankje met ons te drinken en op informele wijze even na te praten.

We organiseren regelmatig koffieochtenden met ouders. Onder het genot van een kopje koffie of thee is er gelegenheid om met leden van het Management Team in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in de school.

 

Open dagen

Er vinden op school een aantal open momenten in de ochtenden en middagen plaats, waarbij ouders, na inschrijving, van harte welkom zijn om een kijkje te komen nemen in de groepen. Ouders kunnen op deze manier kennismaken met de wijze van lesgeven, de verschillende activiteiten in de groep en het biedt ouders de gelegenheid om hun kind op school bezig te zien.